Vetenskapen har sagt sitt – nu återstår bara handling

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) publicerade förra veckan sin senaste klimatrapport. För den som följt forskningsresultaten kring klimatförändringarna är det inga nya resultat, i grunden är det främst formuleringarna som blivit mer säkra i takt med att den pågående Läs mer…

Advertisements

En glesbebyggd stad är en miljöfientlig stad

En stad mår bra av gröna områden. En stad mår bra av alléer. Stadsmiljön blir bättre med parker och träd längs gatorna. Människor som lever i staden har nytta av grönområden, parker och träd. Människor mår bättre när detta finns. Läs mer…

Yimby om Mölndalsvägen – hushöjder och täthet

Del 3 av 5 i serien Yimby om Mölndalsvägen

Del 3 av 5 i serien Yimby om MölndalsvägenTredje delen av Yimby Göteborgs yttrande om Mölndalsvägen. Hushöjder och täthet Höga hus föreslås mot E6, men ej mot Mölndalsvägen/Göteborgsvägen. Planen skriver att ”Utefter E6 kan höghus vara ett intressant stadsbyggnadselement samtidigt som Läs mer…

Philipson – bilkungen och hans arvingar

Del 24 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 24 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer1908 startade Gunnar Philipson (1883-1970) det företag som 1920 fick namnet Philipson Automobil AB. Företaget var från början inriktat på försäljning och reparationer men kompletterades senare med bilimport i grossistledet, bilfinansiering, import och Läs mer…

Bilen som söndrar och härskar

Del 2 av 4 i serien Highway to Hell

Del 2 av 4 i serien Highway to HellDen i nuläget rådande diskursen om transporter och resande bygger till stora delar på idén om mobilitet, där mobilitet framstår som någonting närmast oantastligt positivt, som någonting nära förknippat med frihet och Läs mer…

Trafikmaktordningen återbesökt

Cecilia Verdinelli har skrivit mycket bra om bilism i en krönika i Göteborgs-Posten. Om hur bilism förstärker existerande sociala hierarkier: Lejonparten av bilarna på leden har en ensam förare (i genomsnitt färdas 1,22 personer i Göteborgsbilarna, en siffra som ständigt Läs mer…

Minskat bilåkande innebär ökad jämställdhet

Del 16 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Del 16 av 21 i serien Trängselavgift i GöteborgDet beror på att män i större utsträckning åker bil än vad kvinnor gör.  Bilister kostar mycket mer i form av pengar och andra resurser än vad kollektivtrafikresenärer, cyklister och gångtrafikanter gör. Läs mer…

Etanol är ingen bra lösning på växthusgasproblemen

Framställning av stora mängder etanol tar stora arealer jordbruksmark i anspråk. Mark där det behöver odlas livsmedel. I Brasilien behöver man odla mat till sin egen befolkning istället för sockerrör till etanol och istället för sojaodlingar och köttdjursuppfödning för export Läs mer…

E6 avstängt i ett dygn – några tips om alternativa vägar

Motorvägen genom Bohuslän kommer på grund av tankbilsexplosionen i Kareby att vara avstängd i minst ett dygn i bägge riktningar. Eventuellt öppnas dock trafik med ett körfält i vardera riktningen i morgon bitti Det finns dock ett antal alternativa vägar Läs mer…

Oslo har det, Stockholm har det, Göteborg ska få det..

Del 12 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Del 12 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg… och även Köpenhamn kan få det. Om socialdemokraterna och Socialistisk Folkeparti (SF) vinner det danska valet så blir det biltullar, trängselavgifter, trängselskatt också i den danska huvudstaden. Något som naturligtvis är Läs mer…

Sänk bensinskatten och ta bort reseavdraget

Det är bättre att ta bort reseavdraget än att höja bensinskatten. Borttagna reseavdrag innebär att resande i storstädernas villaförorter får betala. Det innebär också att en källa till omfattande avdragsfusk (1-2 miljarder per år) och fiffel tas bort samt gynnar Läs mer…

Felparkerare och plankare

Del 7 av 7 i serien Trafikmaktordningen

Del 7 av 7 i serien TrafikmaktordningenFrån Planka.nu, Del 7 Felparkerare och plankare. Del sju i Planka.nu:s artikelserie Trafikmaktsordningen. Felparkerare och plankare Två händelser har denna vecka, sedda tillsammans, utgjort en bra illustration av den rådande trafikmaktsordningen. Den första är Läs mer…

Transportåldern

Del 6 av 7 i serien Trafikmaktordningen

Del 6 av 7 i serien TrafikmaktordningenFrån Planka.nu, Del 6 Transportåldern. Del sex i Planka.nu:s artikelserie Trafikmaktsordningen. Transportåldern Transportåldern myntades och definierades först av Desiré Bååk i tidskriften Gläntas framtidsencyklopedi. Så här beskrivs begreppet där: “Historisk epok (ca 1850–2020) som Läs mer…

Spärrar och gränser

Del 3 av 7 i serien Trafikmaktordningen

Del 3 av 7 i serien TrafikmaktordningenFrån Planka.nu, Del 3, Spärrar och gränser. Det här är del tre i vår serie Trafikmaktsordningen, som började med rapporten med samma namn och fortsatte med en text om vägvrede. “Trafikmaktsordningen är en hierarki Läs mer…

Man föds inte till bilist, man blir det

Del 1 av 7 i serien Trafikmaktordningen

Del 1 av 7 i serien TrafikmaktordningenFrån Planka.nu, Del 1 Trafikmaktsordningen Mobilitet och klass är tätt sammanvävda. Inte bara därför att möjligheten till mobilitet hänger samman med ekonomiska resurser, utan även för att ett samhälle byggt efter dagens mobilitetsparadigm, automobilitet, Läs mer…

Totalt fel väg att gå i trafikpolitiken

Vi lever i en värld där vi släpper ut för mycket koldioxid som en följd av bland annat fossila bränslen i bilar. Utsläppen av koldioxid behöver minska för att inte jordens uppvärmning ska bli katastrofal. En uppvärmning där växthusgaser som Läs mer…

Så kan man minska trafikbullret

Det finns några generella åtgärder man kan ta till för att minska trafikbuller. Bland dessa finns byggande av passiva skydd, dvs bullerplank och liknande. Bullerplank ger tyvärr ofta en tråkig visuell bild och minskar vyerna i bebyggelsen. Andra åtgärder är Läs mer…