ETC har fel om trängselavgifterna

I en artikel om trängselavgifterna (trängselskatterna) står det följande: Enligt beräkningar från Transportstyrelsen minskar trafiken med mellan fem och sex procent årligen till följd av trängselskatten, en siffra som dessutom ser ut att öka för varje år. Påståendet är inte Läs mer…

Advertisements

Totalt feltänkt om Avenyn

Avenyn kommer att bli en bakgata. Utvecklingen har pågått ett tag. Affärerna har länge gått dåligt och restaurangerna överlever bara på grund av turister och besökare från landet. Göteborgare handlar på andra ställen och roar sig i andra delar staden. Den negativa Läs mer…

Sluta bygg i Torslanda

Lösningen av trafikproblemen i Torslanda längs med väg 155 är inte att bygga fler stora och större vägar. Det brukar istället ge mer biltrafik. En ny stor väg skulle ge samma problem som idag, men i nya områden. Öckeröborna vill Läs mer…

De flesta små torg i Göteborg är heltomma och skitfula

Det finns i grunden två varianter på värdelösa och ibland skitfula torg. Det är dels centrala torg förvandlade till parkeringsplatser som exempelvis Grönsakstorget och Skanstorget. En annan variant av samma sak är torg förvandlade till trafikplatser. De andra varianten är Läs mer…

Bilismen – tärande för samhällsekonomin

Del 4 av 4 i serien Highway to Hell

Del 4 av 4 i serien Highway to HellVid stora infrastrukturprojekt som exempelvis Förbifart Stockholm görs en samhällsekonomisk kalkyl som ska väga projektets kostnader och nytta mot varandra. Ett projekt anses samhällsekonomiskt lönsamt om nyttan överstiger kostnaderna, det vill säga Läs mer…

Bilen som planetens förgörare

Del 3 av 4 i serien Highway to Hell

Del 3 av 4 i serien Highway to HellDe klimatförändringar som människan orsakar är ett enormt hot mot både mänskligheten och planeten. Vägtrafiken står för flera olika växthusgaser, varav koldioxid är den dominerande, följt av kolmonoxid, VOC, kväveoxider och dikväveoxid. Läs mer…

Alla betalstationer klara?

Det påstår GP. Men det är faktiskt inte sant. En betalstation för trängselavgiften i Göteborg är bara påbörjad. Så GP har fel. Det är på en gata i södra Göteborg som man på nåt sätt hade missat. Den fanns inte Läs mer…

Cykelmotorväg på bilismens betingelser

I foråret åbnede ”supercykelstien”, Albertslund-København under stor presseståhej. Det er den første af 26 ”supercykelstier”, som Region Hovedstaden og 18 kommuner i hovedstadsområdet vil etablere under parolen ”super hurtigt fremme – super hurtigt hjemme”. Ideen bag supercykelstierne er indlysende enkel Läs mer…

Snart har alla stora nordiska städer trängselskatt

Del 13 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Del 13 av 21 i serien Trängselavgift i GöteborgI alla fall alla skandinaviska storstäder. Oslo var den först nordiska storstad som införde biltullar, numera oftast kallade trängselavgifter eller trängselskatt. Stockholm var den andra staden, men det var först lång tid Läs mer…

Minskad bilism är bästa sättet att minska antalet trafikdödade

Bilismen står för flertalet av de som dödas i trafiken. Antalet dödade på grund av bilismen har dessutom ökat under år 2011: Antalet döda i järnvägstrafiken minskade under 2011, medan antalet dödade i vägtrafiken ökade, visar nya siffror från Trafikverket. Läs mer…

Bra idé att gräva ner Oscarsleden

Det är en mycket bra idé att gräva ner Oscarsleden. Det skulle innebära att den barriär som idag finns mellan Masthugget och kajen, mellan Majorna och kajen samt mellan Majorna och Klippan skulle försvinna. I samband med att man däcka Läs mer…

Gärna tunnelbana men inte motorväg

Betongkonsulten Sweco, som VBB var bolaget en av skaparna av det svenska miljonprogrammets betongarkitektur och betongtristess, vill nu skapa mer betong- och asfaltsdiken i Stockholm. Denna gång i en nationalpark, för inte har de väl tänkt sig att det ska Läs mer…

Att Göteborg har mer grönyta är tyvärr inte bara positivt

Mycket grönyta per invånare skapar en gles stad. I en gles stad är det svårt att få till en bra och fungerande kollektivtrafik. I Göteborg och göteborgsområdet åker därför majoriteten av de arbetspendlande bil till jobbet medan man i det Läs mer…

Fel med biltrafik rakt igenom sjukhus

Jag har funnit mig vara överens med en av de avskyvärdaste politikerna som jag känner till och har träffat. Moderaten Johnny Magnusson i Göteborg. Han är idag regionpolitiker och anser att biltrafiken genom Sahlgrenska är orimlig. Det är något jag Läs mer…

Förbifart Stockholm är ett slöseri med pengar

Att bygga Förbifart Stockholm innebär att man bygger för ökad bilism. Varje ny biltrafikled ger ökad bilism och internationell erfarenhet visar att det inte löser de köproblem man vill lösa. Med den ökade bilismen så uppstår köerna snart igen, kanske Läs mer…