En nästan utdöd svensk nomadkultur

I Sverige finns minst två mycket distinkta fiskekulturer, kanske fler, exempelvis urskiljer Jonas Hentati-Sundberg tre olika i sin avhandling om fiskestilar med mera. Men det är två kulturer som klart står mot varandra i många fiskeridiskussioner. Dels den seminomadiska kulturen Läs mer…

Advertisements

Svenskt torskfiske

Del 3 av 6 i serien Svenskt fiske II

Del 3 av 6 i serien Svenskt fiske IITorskfisket är jämte det pelagiska fisket efter sill, skarpsill, makrill och tobis det viktigaste svenska fisket. Idag bedrivs svenskt fiske efter torsk nästan enbart i Östersjön. Ett begränsat antal stora fiskebåtar står Läs mer…

MC-gängsmorden i Blekinge

Häromdagen mördades en 49-årig medlem i Outlaws MC i Bergamåla utanför Ronneby. Den 17 mars mördades en 46-åring i Kungsmarken, Karlskrona som enligt en del uppgifter anses ha kopplingar till Rock Machine MC. En 24-årig släkting till den mördade 46-åringen Läs mer…

Investment AB Skansen Lejonet – utvecklingsbolag i Göteborg

Del 9 av 10 i serien Utvecklingsbolagen

Del 9 av 10 i serien UtvecklingsbolagenInvestment AB Skansen Lejonet grundades i syfte att medverka i strukturrationaliseringar inom västsveriges näringsliv. Bolaget grundades i Göteborg av kapitalintressen som återfanns inom kretsen kring Skandinaviska Banken. Ingen dominerande ägare fanns i bolaget utan Läs mer…

Nog tillhör man en global familj

SVD har en serie om globala familjer och jag måste nog säga att jag, min familj och min släkt med råge uppfyller kraven på det som SVD kallar en global familj. Jag har en dotter i USA, gift med en Läs mer…

Gota Media – tidningskoncern i Småland och Sjuhäradsbygden

Del 12 av 14 i serien Medieindustrin

Del 12 av 14 i serien Medieindustrin Gota Media AB är en mediakoncern som ägs av två stiftelser, Stiftelsen Barometern i Kalmar och Tore G Wärenstams stiftelse i Borås. Koncernan består av 5 helägda tidningar, Barometern (inklusive Oskarshamns Tidning), Blekinge Läs mer…

Polisiär inkompetens

Polisen saknar uppenbarligen förmåga att ingripa mot uppenbara missförhållanden. Såsom långvarig mobbning och trakasserier mot en familj utanför Karlskrona. Något som nu resulterat i en tragedi. Familjen har flera gånger polisanmält de ungdomar som trakasserat den utvecklingstörde sonen i familjen Läs mer…