Skamlösa borgare leker med elden

Är du vänster? Är du emot Nato? Är du för fred? Har du någon gång engagerat dig till stöd för Palestina. I så fall lever du farligt i dagens Sverige. Här har borgerliga debattörer, kulturredaktörer och ledarskribenter de senaste åren Läs mer…

Advertisements

500 år av Sverige

Boknytt Svensk historia Larsson/Marklund Historiska media 500 år av Sverige Många böcker om svenska kungar har publicerats på senare år, men jag har saknat en mer övergripande och sammanhängande bild av vårt lands förflutna. Nu finns den äntligen i denna Läs mer…

Borgerliga accepterar övervakning och repression – vänstern gör det inte

Det svenska folket har blivit allt mer fientligt till statliga tvångsmedel och ökande övervakning. Detta i takt med att övervakningen och repressionen faktiskt ökar. I spåren av ”kriget mot terrorn” så åsidosätts och försvagas allt fler lagar, förordningar och regler Läs mer…

När ska högern ta avstånd från nazistvåldet?

Två gånger på lika många dagar har kommunpolitikern Mattias Bernhardsson blivit överfallen av nazister. Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Jag har ännu inte sett någon nyliberal, någon konservativ, någon politisk analfabet på högerkanten eller någon från Sverigedemokraterna eller Nationaldemokraterna ta Läs mer…

USA-kramarna – hur har dom det egentligen?

Många av de bloggare som kritiserat den svenska signalspaningslagen, FRA-lagen, är nyliberaler och USA-kramare. Detta är väldigt motsägelsefullt på två sätt. Det första är att det är deras ideologi, nyliberalismen, som på olika sätt, direkt och indirekt leder till det Läs mer…

Lagbrott i Reinfeldts hemkommun

De skolavknoppningar, dvs privatiseringar, av kommunala skolor som skett i Täby norr om Stockholm har av allt att döma varit olagliga. Det konstateras i en ledare i DN idag: För det andra finns rättsliga gränser för hur kommunen får hantera Läs mer…

Kontrollstaten

Övervakningssamhället, eller med andra ord kontrollstaten är på väg med stormsteg i Sverige. Och de som kontruerar denna stat är den borgerliga alliansregeringen. I detta arbete går man fram på många fronter samtidigt. Det handlar om att införa integritetskränkande övervakning Läs mer…

Borgarnas odemokratiska förbudsiver

På mitt förra inlägg om åsiktsförbud i Sverige, ABF, vänstern och demokrati, har kommit en mängd reaktioner från folk med borgerliga åsikter. Man kan säga att de till stor del företräder samma uppfattningar som Claes Arvidsson och SVD, att dina Läs mer…

Skönt att nya kvastar sopar?

Det är möjligt att det är skönt för reaktionära ledarskribenter på reaktionära svenska propagandaorgan för makten. Det är möjligt att det är skönt för de mycket rika som tjänat mest på den borgerliga alliansregeringen. Det är också möjligt att det Läs mer…

Liberalernas dubbelstandard – två

Del 2 av 3 i serien Liberalernas dubbelstandard

Del 2 av 3 i serien Liberalernas dubbelstandardEller ska vi säga borgarnas, borgarmedias? Låt oss ta två länder i världen, det ena med en president som valts med stor majoritet i demokratiska val, det andra är egentligen en union av Läs mer…