Flest inbrott är inte detsamma som störst risk

Göteborgs-Posten skriver idag om bostadsinbrott, en av de få brottstyper som ökar. De listar var flest bostadsinbrott sker och relaterar detta i ett fall till att missbrukarvården finns i närheten av två av de stadsdelar där det är flest inbrott. Men Läs mer…

Advertisements

Brister i polisens utredningsverksamhet vid bostadsinbrott

Endast fyra av hundra anmälningar om bostadsinbrott klaras upp och det är stora skillnader mellan polismyndigheterna och mellan de nordiska länderna. Det visar en ny kartläggning från Stiftelsen Tryggare Sverige. Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda bostadsinbrott ökat med Läs mer…

Särbehandling utifrån klass ska undersökas

Det kan vara så att polisen i Göteborg särbehandlar människor utifrån klass. Det har en undersökning som Göteborgs-Posten låtit genomföra visat. 33% av utredningarna om bostadsinbrott i låginkomstområden läggs ner samma dag som inbrotten anmäls. I rika områden gäller samma Läs mer…

Brott mot rika utreds ordentligt – brott mot fattiga ofta inte alls

Det är den bild som tonar fram i en artikel i dagens GP där utredningar av bostadsbrott i Göteborg gås igenom. Av utredningarna av inbrott i fattiga områden läggs en tredjedel ner samma dag som inbrotten anmäls. I rika områden Läs mer…

Okunnig Ask vill ha hårdare straff

Det finns ingen som helst forskning som visar att hårdare straff för inbrott minskar brottsligheten på sikt. Eller ens minskar antalet bostadsinbrott. Det är en enormt liten risk att åka fast och bli fälld för inbrott: Uppemot tre fjärdedelar av Läs mer…