Frånvaro av bostadspolitik har gett extrem bostadsbrist

Del 1 av 5 i serien Bostadsbrist

Del 1 av 5 i serien BostadsbristBoverket anger 243 av landets 290 kommuner att det råder brist på bostäder i kommunen, en ökning med 120 kommuner sedan 2013 enligt en rapport från LO. Samtidigt har priserna på bostäder ökat under Läs mer…

Advertisements

De kriminella gängens rekryteringsgrund

5 000 ungdomar, företrädesvis unga män och pojkar, som lever i olika delar av Sverige är det som utpekas som riskgruppen när det gäller rekrytering till kriminella gäng. Det är unga män vars framtidsutsikter är dåliga. Med en stor arbetslöshet och Läs mer…

Slumspekulanterna – de gemensamt ägda bolagen

Del 1 av 2 i serien Slumspekulanterna

Del 1 av 2 i serien SlumspekulanternaDet finns ett antal väletablerade företag, om än kanske inte välsedda, som köper upp nedgångna och vanvårdade fastigheter i förorterna i rent spekulationssyfte. De vill tjäna stora pengar snabbt. På grund av den enorma bostadsbristen Läs mer…

Bostaden är en rättighet – inte en vara!

Den utredning ”Bostadsbristen och hyressättningssystemet – ett kunskapsunderlag” – typiskt nog kallad ”marknadsrapport” – som nu lagts fram från Boverket är ingenting annat än ett beställningsverk från regeringen och fastighetsägarna. Rena marknadshyror, med påföljande chockhöjningar av hyrorna i storstadsregioner, är lösningen Läs mer…

Vänsterpartiet Stockholm: 5000 fler lägenheter med vår politik

Idag presenterar Vänsterpartiet Storstockholm rapporten Dags att bygga nytt som har förslag på hur bostadsbristen skulle kunna byggas bort om de hade makten. Partiet har tagit fram målsättningar för alla kommuner i länet som visar hur det kan byggas drygt 18 000 Läs mer…

Spanien: landsomfattande demonstrationer för rätten till bostad

I lördags, den 16 februari, demonstrerade hundratusentals spanjorer i 53 städer över hela landet till stöd för rätten till bostad. Den oberoende tidningen Diagonal rapporterade om mellan 60-80 000 i Barcelona, 15 000 i Madrid, 5-8 000 i Pamplona, 6 Läs mer…

Bolånetak bör kanske kombineras med andra åtgärder

Det är enligt min åsikt vettigt att införa ett så kallat bolånetak som förhindrar att människor överbelånar sig själva. Det hela är från början ett förslag från Finansinspektionen för att försöka förhindra en bolånebubbla av samma slag som sprack i Läs mer…

När det gäller bostadspolitik tycks många förvandlas till pajasar

Som exempelvis det moderata borgarråd i Stockholm som tror att man kan bygga bort segregation genom att bygga fler bostadsrätter i förorterna. Snacka om en naiv pajas. Däremot finns det en hel del andra bra inslag i det program man Läs mer…

Bygg- och fastighetsbranschen de senaste 60-åren, del 4 – misskötsel och vanvård

Del 20 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 20 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschenEfter fastighetskraschen i början av 1990-talet rekonstruerades många av de svenska fastighetsbolagen och en rad nya fastighetsbolag skapades för att ta över fastigheter från banker, konkursbon och staten. Fastigheter som i många Läs mer…

Thulin – fastighetsspekulanternas fastighetsspekulant

Del 17 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 17 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschenNär Hans Thulin dök upp i fastighetsbranschen på 1980-talet var han bufflig och med hårda nypor. På känt och tidstypiskt manér lånade han pengar och köpte kommersiella fastigheter, renoverade, höjde hyrorna, belånade Läs mer…

Bygg- och fastighetsbranschen de senaste 60-åren, del 3 – fastighetsbubblan och kraschen

Del 14 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 14 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschenDen gradvisa avregleringen av fastighetsmarknaden från 1970-talet och framåt kom att leda till omfattande spekulation i stigande fastighetsvärden, snarare än till mer byggnation och nya bostäder. Utlåningen från bankerna mångdubblades, både till Läs mer…

Tobissons – en göteborgsk variant på fastighetsklippare

Del 13 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 13 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschenI Göteborg på 1970-talet fanns det en rad med obskyra fastighetsägare i centrala staden. Medan miljonprogramsområdena, såväl i förorterna som i centralare delar av Göteborg ägdes av de allmännyttiga och kommunalägda bolagen Läs mer…

Jan Pehrsson – fastighetsklippare med Wallenbergs välsignelse

Del 12 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 12 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschenDet kanske är att ta i när jag påstår att Jan Pehrsson var en fastighetsklippare med Wallenbergs välsignelse, men faktum är att det var gamle Marcus Wallenberg som först sålde Strand Hotell Läs mer…

Mörtstedt – spekulationer, nolltaxering och fastighetskrasch

Del 11 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 11 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschenSten Mörtstedt föddes 1940 i en relativt välbärgad familj. Man ägde en kemtvättkedja och dessutom fastigheter i bland annat Ronneby. Hans föräldrar skiljde sig och han växte upp hos mamman i Ronneby. Läs mer…

Adam Backström – fastighetsklipparen

Del 10 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 10 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschenAdam Backström var en fastighetsspekulant på 1970-talet. Hans affärer var lagliga, men syftade till att tjäna stora pengar på att spekulera i stigande fastighetsvärden genom snabba affärer med olika fastigheter. Det hela Läs mer…

Bygg- och fastighetsbranschen de senaste 60-åren, del 2 – Spekulanterna

Del 9 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 9 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschenEfter byggmästarnas och miljonprogrammets era följde fastighetsspekulanternas tid. Den började redan på 1970-talet för att blomma ut på 1980-talet och delvis dö ut på 1990-talet efter fastighets- och finanskrisen för att då Läs mer…

Wallenstam – göteborgsbyggare som gynnades av miljonprogrammet

Del 6 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 6 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschenLennart Wallenstam (1909-2006) föddes på Björkö i Göteborgs norra skärgård. Han började som ung som byggnadsarbetare på Bergendahl & Höckert men 1944 startade han en egen byggnadsfirma med en arbetskamrat, Olsson & Läs mer…

Ohlsson & Skarne – tekniskt ledande i byggbranschen under många år

Del 4 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 4 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen1897 startade Oscar Skarne en byggfirma i Stockholm som fick namnet Ohlsson & Skarne AB. Senare togs företaget över av sonen Allan Skarne (1909-1998). Oscar Skarne hette från början Oscar Eriksson och Läs mer…

John Mattson – byggmästare som blev rik under miljonprogrammet

Del 2 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 2 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschenI Gustaf Olivecronas bok, De nya miljonärerna, från 1970, porträtteras ett antal personer som blev rika under 1950- och -60-talen. Det handlar huvudsakligen om sådana personer som idag kallas för entreprenörer. En Läs mer…