Gårdstensmodellens baksidor

Gårdstensbostäder arbete med att lyfta stadsdelens status, minska social problem och problem med brottslighet har lyfts fram som ett bra exempel på hur bostadsbolag och myndigheter kan samarbeta för att göra en stadsdel bättre. Projektet har inneburit att lokalbefolkning engagerats Läs mer…

Advertisements

SD-väljare i Göteborg – välbeställd arbetarklass snarare än de fattigaste

I riksdagsvalet i Göteborg är det två typer av områden där andelen röster på Sverigedemokraterna är högt. Det är dels de rena landsbygdsområden i Angered och på Hisingen, dels är det områden med arbetarklassbefolkning med låg andel utlandsfödda i jömförelse Läs mer…

Byggbolag och marknadstyrning är problemet på bostadsfronten

Marknadsstyrning innebär att byggföretags insatser, dvs byggande, fokuseras på områden där de snabbt kan få tillbaks satsat kapital och detta med så stor avkastning (vinst, profit) som möjligt. Det innebär att hyreslägenheter är olönsammare att bygga (längre tid innan bolagen Läs mer…

Det här med bostadspolitiken

Trångboddhet och bostadsbrist har konsekvenser för såväl välfärd som segregation, brottslighet och flyktingpolitik. Det leder till ökad segregation då det nästan är omöjligt att flytta till bättre boende om en inte har några pengar. Något som leder till att fattiga Läs mer…

Organiserad brottslighet – penningtvätt

Del 4 av 11 i serien Organiserad brottslighet

Del 4 av 11 i serien Organiserad brottslighetPenningtvätt är när pengar som erhållits som svarta inkomster görs vita och förs in i den ekonomi som redovisas. Storstäderna i Sverige står för 75 procent av de penningtvättsrapporter som lämnas till Finanspolisen, Läs mer…

I Långedrag passar lägenhetshus mycket bra

Det finns planer på att bygga ett hus med lägenheter i Långedrag. Oavsett om det handlar om hyresrätter eller bostadsrätter vore ett sådant bygge bra i ett så segregerat och ensidigt område som Långedrag är. Det skulle, även om det Läs mer…

Statligt investeringsstöd kan ge fler hyresrätter

Regeringen har beslutat att satsa 6,7 miljarder kronor för att få fart på byggandet och bryta den akuta bostadsbrist som råder över stora delar av landet. Satsningar görs bland annat i form av investeringsstöd för byggande av hyresrätter, särskild stimulans till kommuner som Läs mer…

Om hyrorna var fria skulle det inte bli fler lägenheter

Jag kan inte hitta en enda logisk tanke bakom argumentet att friare hyror skulle ge fler bostäder. I praktiken är priser och hyror (räntor, avgifter) fria när det gäller villor och bostadsrätter. Men eftersom folk inte har råd att köpa Läs mer…

Husby: Är det detta som måste till för att förorten ska uppmärksammas?

Polisen skjuter ihjäl en 68-årig knivbeväpnad man i en förort i Stockholm. Bilar sätts i brand. När ambulans och brandkår kommer till området attackeras de av ungdomar med sten. Polis invaderar med dragna batonger. Rasistiska glåpord riktas mot ungdomarna, och vuxna Läs mer…

Ökad andrahandsuthyrning ger ökad bostadsbrist och ökade hyror

Bristen på bostäder och vad som i praktiken är marknadshyror på andrahandsuthyrningsmarknaden kommer att sannolikt att leda till kraftigt ökade andrahandshyror. I själva verket är det redan så, trots att det är olagligt att hyra ut till överpriser. Den 1 Läs mer…

Lättlurade banker

Del 11 av 27 i serien Maffia och företagande

Del 11 av 27 i serien Maffia och företagandeKriminella i Stockholm har lyckats lura i stort sett samtliga stora svenska banker genom falska intyg och papper. Man har tagit lån på bostadsrätter som redan var pantsatta på andra banker utan Läs mer…

Bostadsbrist, gatufester och slumbostäder

Bostadsbristen i våra tre största städer liksom i universitetstäderna tycks bara blit värre och värre. Det är små och billiga lägenheter som saknas, medan det inte är något problem för folk med gott om pengar att köpa sig ett hus Läs mer…

Borgarnas politik ökar segregationen och klassklyftorna

På många olika sätt ökar borgarna segregationen. Man gör det genom sin bostadspolitik som går ut på att gynna de välbeställda och rika. De som kan spekulera med sina pengar på börsen och köpa dyra bostadsrätter, radhus och villor. Finanskrisen Läs mer…

Konsekvensen av borgarnas bostadspolitik

Konsekvensen av borgarnas bostadspolitik börjar nu visa sig. Det blir färre bostäder och framförallt färre bostäder för fattiga och vanliga människor. Att detta skulle bli resultatet av privatiseringar, borttagande av subventioner för bostadsbyggande osv var förutsägbart. För överallt där alliansregeringens Läs mer…