Förvandla Nya Varvet och Långedrag till riktig stad

Göteborgsregionens dyraste fastigheter ligger i Älvsborg. Detta är, vid sidan av antalet sökande per lägenhet, en av de säkraste indikatorerna på vad som är attraktivt. Man bör därför bygga mer i sådana områden eller fler sådana områden. I Älvsborg finns Läs mer…

Advertisements

Välmenande och i stort sett rätt om byggproblematik

Christine Bülow och Ulla Skoog har skrivit en artikel i GP om att bygga på ett miljövänligt, klimatvänligt och grönt sätt i Göteborg. Det är intressant, välmenande, i huvudsak bra men också innehållande en del underligheter. Till exempel är det helt fel att Läs mer…

Moderaternas lösning på bostadsbristen – folk får bo i husvagnar

Den moderatledda regeringen i Sverige har genom sin politik sett till att det finns en enorm bostadsbrist i Sverige. Borttagna räntesubventioner för byggande av hyresrätter satte stopp för byggandet av hyresrätter och därmed var det slutgiltigt kört för bostadsbyggandet. Det Läs mer…

Tomma tomter – inget byggande

Det finns en stor mängd tomma tomter i Sverige. Både i innerstadsområden som kring Mölndalsvägen och i norra Masthugget i Göteborg. Det byggs i stort sett inga hyresbostäder och väldigt få bostadsrätter. Vanligt folk, fattiga, arbetare, har därför svårt att Läs mer…

Hårdare krav ger inte fler jobb

Nu ska den idiotiska ”arbetslinjen” eller ”jobblinjen” styra även flyktingpolitiken. Nyanlända flyktingar ska tvingas till vissa orter för annars får de mindre ersättning. Det enda det kommer att resultera i är fler fattiga, fler människor som helt slås ut ur Läs mer…

Gnälliga göteborgare?

I glesbebyggda Göteborg överklagas byggen. Göteborg är en av Sveriges mer glesbebyggda städer. Jämfört med Malmö är Göteborg otroligt glest bebyggd. Även Stockholm är betydligt tätare bebyggd än Göteborg. Det är en av anledningarna till att Göteborg har en ganska usel Läs mer…

Kortedala – ett exempel på misslyckad stadsplanering

Kortedala byggdes som Göteborgs första förort och i praktiken en start på miljonprogrammet. Det var inte Göteborgs första funkisområde, för det finns ju äldre sådana som Övre Johanneberg, Torpa, Kärralund och Sanna för att nämna några. Kortedala delar dock de Läs mer…

Meningslöst förslag om boende från Odell

Förslaget från kristdemokraterna om skattelättnad när man hyr ut del av bostaden kommer inte att innbära någon som helst förbättring av bostadsläget i Sverige. Bristen på bostäder kommer att bestå. I Göteborg saknas i storlekordningen 20 000 – 30 000 Läs mer…

Ockerhyror på grund av bostadsbrist

Ockerhyror finns för att det finns bostadsbrist. Bostadsbrist finns för att planlagarna i Sverige är stelbenta, för att räntesubventioner till byggande tagits bort och för att det finns en viss makrnadsmekanism  i byggandet. Sammantaget leder detta till att det ekonomiskt Läs mer…

Självklart ska alla få bo var de vill

Så självklart ska även invandrare och flyktingar få bosätta sig var de vill. Men det behöver ju inte betyda att segregation är något bra i det stora hela. För segregation innebär ofta att det i den mindre gruppen skapas, uppstår Läs mer…

Subventionerad kärnkraft men inte subventionerade bostäder

Regeringens politik är verkligen en politik för storföretagen och deras intressen. Hur ska man annars tolka det förunerliga fakta som innebär att regeringen och allianspartierna gärna subventionerar kärnkraft, men inte byggande av bostäder för vanligt folk, dvs hyresrätter till en Läs mer…

Huvudorsaken till bostadsbristen är den borgerliga regeringen

Bostadsbristen var ett faktum långt innan finanskrisen. Byggande började minska för länge sen. Speciellt av den typen av bostäder unga människor behöver. Små hyresrätter. Redan under miljonprogrammets tid, socialdemokratins gyllene år på 1960-talet och början av 1970-talet så minskades byggandet Läs mer…

Ibland är det lätt att få fram pengar

Normalt får människor i de flesta västländer jämt höra från sina regeringar att det inte finns några pengar. Att staten har ebb i kassan och därför är nedskärningar nödvändiga. Inga satsningar på offentlig sektor kan göras. Istället måst arbetslöshetsersättningar och Läs mer…

Regeringens bostadspolitiska inkompetens

Den borgerliga regeringens politik har visat sig vara allt annat än en arbetslinje. När den sätts på prov, nu i den ekonomiska krisens tider, så visar den sig på punkt efter punkt förvärra läget på arbetsmarknaden. Detta gäller exempelvis för Läs mer…