Immuniteten mot covid-19 sannolikt högre än tester visat

Det har visat sig att personer som testats negativt för antikroppar mot SARS-CoV-2,viruset bakom covid-19, kan ändå ha så kallad T-cellsimmunitet mot covid-19, visar en ny rapport från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. T-celler är, en av många sorter, vita Läs mer…

Advertisements

Kraftig överdödlighet i covid-19 i vissa invandrargrupper

En undersökning som gjorts inom vården av överdödligheten i det svenska samhället har visat på mycket kraftig överdödlighet bland invandrare från Somalia, Syrien och Irak. Samtidigt kan ingen överdödlighet visas bland människor med ursprung i Sverige, EU, Norden eller Nordamerika. Läs mer…

Europa – pandemins “lockdowns” blottlägger rasism och diskriminering från polisen

Polis i flera europeiska länder, som ska upprätthålla och övervaka nedstängningen på grund av covid-19, har riktat sina åtgärder oproportionerligt mycket mot etniska minoriteter och marginaliserade grupper. Polisen har utövat våld, utsatt personer för diskriminerande identitetskontroller, satt dem i karantän Läs mer…

Ökad rasism i coronakrisens spår

I spåren av coronapandemin har förekomsten rasism, desinformation och konspirationsteorier ökat runt om i världen, trenden syns även Sverige. Det visar stiftelsen Expos nya rapport som också varnar för att situationen kan bli värre. – Coronakrisen är inte bara en Läs mer…

Privatiseringar och nedskärningar bakom de höga dödstalen i Sverige

Det är ingen tvekan om att Sverige drabbats hårade av covid-19 än de andra nordiska länderna. Men det är väldigt olika från region till region. Även i de andra nordiska länderna är det också mycket kraftiga variationer i hur hårt Läs mer…

Att unga inte håller avstånd till varandra är förståeligt

Larmen duggar tätt, smittspridningen ökar för folk är ute och håller inte avstånden, sjukvårdspersonal är upprörda, läkare uttalar sig och journalister gör panikartiklar. Men ärligt sagt, är det inte en storm i ett vattenglas? Antalet som dör per dag minskar, Läs mer…

Nya fall av covid-19 spelar väl ingen roll så länge ingen dör

Antalet konstaterade fall av covid-19 ökar för närvarande i Sverige. Mest ökar antalet konstaterade fall i Västra Götaland. Men antalet som vårdas på sjukhus ökar inte enligt de uppgifter som finns publicerade. Inte heller ökar antalet dödsfall per dag. Utan Läs mer…

Tidningen Internationalen är fel ute kring covid-19

Sverige, eller egentligen vissa delar av Sverige, har höga dödstal i covid-19. Orsaken till detta är oklar men vissa saker är ganska klara. I Stockholm med omnejd där det höga dödstalen finns går det exempelvis att konstatera en koppling mellan Läs mer…

Har Sverige verkligen misslyckats med att skydda äldre?

Dödligheten på svenska äldreboenden är ungefär lika hög i år som andra år. Dödligheten är alltså alltid hög på äldreboenden. Det är helt enkelt där som en majoritet svenskar dör idag. Av alla som för så dör 52% på äldreboenden. Läs mer…

Högre överdödlighet i Västra Götaland än i Stockholm

Den preliminära statistiken över antalet dödsfall i Sverige är nu uppdaterad till och med den 22 maj. SCB jämför den preliminära statistiken om dödsfall med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som Läs mer…

Asiaten – 2 miljoner, Hong Kong 1 miljon, Covid-19 350 000

Asiaten dödade minst 2 miljoner människor, kanske så många som 5 miljoner, i hela världen åren 1956-58, Hong Kong dödade cirka 1 miljon åren 1968-70 men eventuellt så många som 4 miljoner. Både asiaten och Hong Kong var influensor. Antalet Läs mer…

Därför drabbas arbetarklassen hårdare av covid-19

Arbetarklassen drabbas hårdare av covid-19. Det märks i det flesta länder. ETC har publicerat en artikel om detta som handlar om varför utsatta områden drabbas hårdare. Utsatta områden är det de fattigaste arbetarklassområdena. Arbetare har i högre grad kontaktyrken inom Läs mer…

Vald coronastrategi tycks inte spela nån som helst roll

Exakt samma coronastrategi gäller i hela Sverige. I Skåne, Blekinge och Kalmar län finns ingen överdödlighet alls. I Malmö har dödligheten varit lägre i april än genomsnittligt under åren 2015 till 2019. I Västra Götaland och Halland är överdödligheten på Läs mer…