Det är knappast olagligt att ordna festival bara för kvinnor

Dessutom är det ju en helt rimlig idé då det ständigt framkommer att män, framförallt unga män, inte kan uppföra sig, inte kan bete sig på rätt sätt mot unga kvinnor på festivaler. Att ordna arrangemang som bara är öppna Läs mer…

Advertisements

Utan tillräckligt med bostäder kan inte hedersförtryck bekämpas

Det finns problem i vissa grupper i vissa förorter med lika rättigheter för kvinnor och män. Flickor kontrolleras och får inte leva ett fritt liv medan pojkar får göra det. Även familjer som skulle vilja ge lika rättigheter till flickor Läs mer…

Denna självfixerade Höger-Alice

Göteborgs-Postens högervridnaste politiska redaktör Alice Teodorescu är helt åsiktsfixerad vid sin egen karriär upp från svårfattiga förhållanden i unga år. ”Kan jag så kan andra” är det ständiga underförstådda budskapet i hennes flitiga skriverier. Allt är upp till individen. Kämpa Läs mer…

Tolerans och rasism – vänsterns svårigheter med komplexitet

En lång rad undersökningar visar att Sverige är världens mest toleranta land. Rasismen är mindre än i andra länder och homofobi likaså. Det råder ingen tvekan om att Sverige är ett land som utmärker sig på sådant som tolerans och jämställdhet. Men Läs mer…

Problemet är ju att mycket i Östeuropa är skit

Adam Cwejman menar i en krönika i GP att det i Sverige för det mesta presenteras en alltför grund, enkelspårig och ensidig bild av länderna i Östeuropa. Han har nog rätt i det. Men problemet med hans krönika är att det Läs mer…

Inte bättre om Anders Svensson blir arbetslös istället för Valerie Kyeyune Backström

Självklart förekommer diskriminering, självklart förekommer rasism. Så är det i stort sett i alla samhällen. Självklart ska vi göra vad vi kan för att bekämpa det. Men lösningen ligger inte i att Anders Svensson blir arbetslös istället för att Valerie Kyeyune Läs mer…

Ibland händer mirakel: vad transrörelsen kan lära av bokstavsbarnen

Jag vill först tacka tidningen Internationalen för en bra debattartikel av Roya Hakimnia och Arash Hakimnia i nr 46/2014. Särskilt uppskattar jag att de vill skapa breda allianser utan att dissa själva begreppet intersektionalitet (dvs. analys av samverkan mellan olika Läs mer…

Att forma politiken efter en minoritet är en återvändsgränd

Arbetarklassen i Sverige består av i runda slängar 4 miljoner människor (inklusive, barn, arbetslösa, pensionärer etc). Det finns cirka 1,6 miljoner människor som invandrat till Sverige, dvs är födda i ett annat land. Många av dessa är inte arbetare, inte arbetarklass, även Läs mer…

Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden drabbar främst män

En undersökning gjord av Moa Bursell vid Institutet för Framtidsstudier visar att etnisk diskriminering av personer med arabiska och nordafrikanska namn inte drabbar kvinnor i samma utsträckning som den drabbar män. När de söker ett jobb alltså, för det är det som undersökningen Läs mer…

Mot en samhällsordning utan könsidentiteter?

Hanne Kjöller verkar vara mot ett samhälle utan könsidentiteter. Detta eftersom hon ställer kampa mot diskriminering mot att strida för ett samhälle utan könsidentiteter. Något hon menar Göteborgs rättighetscenter gör. Något som Kjöller tycker är allvarligt eller nåt. Göteborgs rättighetscenter Läs mer…

Förföljelserna av romer i Sverige under 1900-talet

Integrationsminister Erik Ullenhag har idag presenterat ”Den mörka och okända historien” – en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet. Syftet med vitboken, som bygger på arkivmaterial, forskarrapporter och intervjuer med romer och resande, Läs mer…

Säpo-agenter sura för att de blev utslängda från krog

En krog är en privatägd inrättning. Det betyder att den som äger krogen faktiskt får lova att bestämma vilka som får vistas på krogen så länge de åtgärder ägaren tar till står i överensstämmelse med svensk lag. Av det följer Läs mer…