Boscanin vilseleder i GP om våld i nära relationer

Brå:s undersökningar av dödligt våld och brottsutvecklingen i Sverige visar att det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer minskat kraftigt över tid. Trots det försöker Aleksandra Boscanin i GP hävda att dödligt våld mot nära relationer ökar. Dessutom påstår hon Läs mer…

Advertisements

Dödligt våld med skjutvapen har minskat två år i rad

Detta om vi räknar antalet fall av dödligt våld med skjutvapen i förhållande till det totala antalet mord. 2014 stod antalet fall av dödligt våld med skjutvapen för 32% av samtliga fall av dödligt våld. 2015 var det 29% och Läs mer…

GP:s lögn om skottskador – har inte fördubblats i Göteborg

Antalet skottskadade som vårdats på sjukhus i Sverige har fördubblats mellan 2008 och 2015. Från 62 till 118. Rubriken till en artikel om dödligt våld och skottskadade skriker ut att antalet vårdade för skottskador i Göteborg fördubblats. Det är en helt Läs mer…

Antalet fall av dödligt våld fortsatt högt

Polisens Nationella operativa avdelning (NOA) gör varje år en preliminär sammanställning av antalet fallet av dödligt våld. Antalet anmälningar av dödligt våld är mycket högre än antalet verkliga fall så därför behövs en genomgång och analys innan den verkliga siffran Läs mer…

Kraftig minskning av det dödliga våldet

Det dödliga våldet minskar i Sverige och då särskilt alkoholrelaterat dödligt våld mellan män och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Däremot ökar det dödliga våldet med skjutvapen inom ramen för kriminella konflikter. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet Läs mer…

Fler skjutningar i ett tryggt Sverige

I media igår publicerades en artikel från TT med rubriken ”Färre skadade i ett våldsamt Sverige”. Påståendet att Sverige skulle vara våldsamt är inte sant. Sverige är ett av de länder som har lägst brottslighet i hela världen. Det är Läs mer…

Brottsligheten inklusive det dödliga våldet minskar

Om det faktum att brottsligheten och det dödliga våldet minskar i Sverige råder inget tvivel. Förresten minskar det inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Det är ett välkänt faktum. Vad som också är välkänt är att antalet anmälda Läs mer…

Betnér har helt rätt och Lamotte totalt fel

Brottsligheten i Sverige minskar och tryggheten ökar. Det är sanningen som den okunnige journalisten Joakim Lamotte förnekar. Sant är att antalet anmälda misshandelsbrott och liknande ökar. Men det betyder inte att brottsligheten ökar. Antalet anmälda brott är en liten del av Läs mer…

Tuffare vapenlagar stoppar inte gänguppgörelser

Det har varit en del uppmärksammade gänguppgörelser i Göteborg under hösten. Flera personer har mördats med skjutvapen och många andra har beskjutits och ibland skadats. Igår sköts 4 män i Tensta i Stockholm. Den här typen av dåd utförs med Läs mer…

Orsakerna till den fallande mordfrekvensen

Mord i Sverige är i stort sett helt relaterade till alkoholkonsumtion. Det är också en av de viktiga anledningarna till att alkohol är skadligare för samhället än cannabis. Alkohol och våld är kopplat till varandra. Ökad alkoholkonsumtion innebär mer våld. Läs mer…

Kartläggning av dödligt våld mot kvinnor

I anslutning till Nationella Brottsofferveckan 2013 presenterar den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige en kartläggning av polisanmälda fall av dödligt våld mot kvinnor i Sverige 2010-2011. – Resultatet visar att det i hälften av de fall som granskats funnits förutsättningar för ett Läs mer…

Dödligt våld mot barn minskar i Sverige

Både det dödliga våldet mot barn och barnmisshandel har sedan 1970-talet minskat rejält i Sverige. Samma utveckling har också kunnat följas i kanadensiska Manitoba men ingen annan stans i de undersökta 6 länderna/delstaterna finns en så entydig och klar förändring Läs mer…

Minskande alkoholkonsumtion i Sverige

Enligt den information som finns om alkoholkonsumtionen i Sverige har den minskat sen år 2004, från 10,5 liter per invånare 15 år och däröver år 2004 till 9,3 liter 100-procentig alkohol per invånare 15 år och äldre år 2009. Detta Läs mer…

Elin Krantz mördare får fängelse

Den man som i rätten bedömts skyldig till mordet på Elin Krantz i Länsmansgården har ännu inte fått sitt straff utmätt. Han har dock genomgått en rättspsykiatrisk undersökning och konstaterats ”frisk”: På fredagen kom det rättspsykiatriska utlåtandet som slår fast: Läs mer…