Omfattande spelfusk i basketligan?

En stor utredning pågår för närvarande om ett omfattande spelfusk i Basketligan. Svenska Basketbollsförbundet och Svenska Spel anser sig utsatta för ett systematiskt spelfusk. En förundersökning där några domare är misstänkta för att fixa resultaten i basketmatcher pågår. Polisanmälan gjordes av Läs mer…

Advertisements

Bra om samtyckeslag och våldtäktsbrott i Göteborgs Fria

Andréa Thibault och Anela Resic från Göteborgs Rättighetscenter skriver bra om problemen vid våldtäktsrättegångar och problemen med samtyckeslag. De understryker att huvudproblemet är hur lagarna tolkas, inte själva lagen. Att skriva in samtycke i lagen skulle sannolikt inte förändra nånting Läs mer…

Överklassdominerade domstolar är ett problem

Det största problemet med svenska domstolar är inte att de saknar oberoende gentemot den politiska makten. Snarare är det omvänt. Det finns för lite folkligt och demokratiskt inflytande och insyn i domstolsväsendet. Domare tillsätter varandra i en slags institutionaliserad nepotism. Läs mer…

Elit vill inskränka rättssäkerheten

Att ta bort nämndemän är att inskränka rättsäkerheten och att inskränka det demokratisk inflytandet inom domstolsväsendet. Det är att ta bort möjligheten för vanligt folk att vara med och döma och att lämna ut vanligt folk till elitens arrogans och Läs mer…

Jurister är inte som vanligt folk

Nämndemannasystemet i Sverige har en del brister, så långt kan jag hålla med juristen Mårten Schultz och moderatpolitikern Maria Abrahamsson. Mårten Schultz hävdar bland annat följande  i SVT:  Det finns många argument som tillsammans är väldigt starka. Ett är att Läs mer…

Varför är en del jäviga men inte andra?

För mig är det faktiskt obegripligt att den domare med en knytning till en upphovsrättsorganisation inte anses vara jävig samtidigt som en anställd på Spotify anses jävig. I samma rättprocess, den mot mot The Pirate Bay (TPB). Var finns logiken Läs mer…

En del är tydligen jäviga men inte andra

Det är märkligt med rättegången mot de fyra som står åtalade för brott i samband med The Pirate Bay (TPB). Flera domare har haft klara kopplingar till upphovsrättsindustrin och lobbyorgansiationer som springer de stora företagens ärenden.Trots det har dessa inte Läs mer…

Rövslickande nämndemän och domare ger sämre rättssäkerhet

Fega tjänstemän, mesiga nämndemän och rövslickande jurister är problem som minskar den svenska rättssäkerheten. Vid avvikande mening i samband med domar så underlåter de ofta att meddela detta. Något som kan leda till att mål inte överklagas till högre instans Läs mer…

Har varenda domare varit med i Svenska Föreningen för Upphovsrätt?

Det kan ju inte vara så att varenda domare som finns har varit eller är med i Svenska Föreningen för Upphovsrätt. Därför undrar man faktiskt hur det går till när även den domare, Ulrika Ihrfelt, som utsetts till att leda Läs mer…

Ja, ta om hundratals mål

Det är uppenbart att korruptionen hos domaren Tomas Norström avslöjar djupa och allvarliga brister inom det svenska rättssystemet med främst vänskapskorruptionen. När professorn Claes Sandgren hävdar att man skulle behöva göra om hundratals rättegångar om Tomas Norström anses vara jävig Läs mer…

Jävig domare – ny rättegång ett måste

Helt otroligt. Domaren i målet mot The Pirate Bay visar sig vara medlem i en förening för upphovsrätt där han samsas med sådana personer som Henrik Pontén från Antipiratbyrån och advokaten i det aktuella målet: Situationen ger ett så kallat Läs mer…

En domare med integritet

Innan rättegångarna mot aktivister efter kravallerna i Göteborg började träffades domare och åklagare för att göra upp om vilka straff man skulle döma ut. Detta uppseendeväckande faktum har egentligen ingen, förutom aktivister på vänsterkanten, reagerat på. Det hela är ingen Läs mer…