Storfinansfamiljer

Ända sedan C.H. Hermansson skrev sin bok Monopol och storfinans – de 15 familjerna har begreppet ”de 15 familjerna” varit synonymt med storfinansens mäktigaste familjer i Sverige. Familjernas antal har dock sällan varit 15, utan ofta färre, ibland fler. Med Läs mer…

Advertisements

Skånekapitalet

Del 1 av 13 i serien Skånekapitalet

Del 1 av 13 i serien SkånekapitaletStockholm och Göteborg var två stora metropoler för den tidiga kapitalistiska kapitalackumulationen. I det första skedet var Göteborg överlägset viktigast, men senare kom Stockholm att få större betydelse än handelsstaden i väster. Utöver detta Läs mer…

AB Sydinvest – utvecklingsbolaget i Skåne

Del 10 av 10 i serien Utvecklingsbolagen

Del 10 av 10 i serien UtvecklingsbolagenSydinvest grundades 1966 med Skånska Banken som initiativtagare genom att AB Liljedahlska Läderfabriken ändrade namn till AB Sydinvest. Ägare i det nybildade utvecklingsbolaget blev de 5 intressenterbolag som familjen Roos (var tidigare ägare av Läs mer…

Sydsvenska Kredit – Skånska Banken

Del 19 av 24 i serien Bankerna

Del 19 av 24 i serien Bankerna1896 startades Sydsvenska Kredit AB i Malmö som en bank med lite mer frihet än de hårt reglerade Enskilda bankerna där de dominerande i Skåne var Skånes Enskilda Bank, ursprungligen med huvudkontor i Ystad, Läs mer…

Tre mindre skånska storfinansfamiljer som försvunnit

Del 8 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 8 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerFamiljen Roos ägde och kontrollerade länge en bank, Skånska Banken. 1990 såldes dock banken till Svenska Handelsbanken. Det fanns säkert flera skäl till detta, ett var brist på arvtagare som kunde ta över. Läs mer…