Beteshagar – en naturtyp värd att bevara

I både Sverige och Spanien minskar arealerna av betade eklandskap. Kunskaper om hur vi värdesätter trädbärande betesmarker kan förbättra insatserna för att bevara dem. Genom att skapa kulturella värden knutna till landskapet, så uppfattas spanska eklandskap i högre grad än Läs mer…

Advertisements

Handelshuset Grill

Del 2 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Del 2 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-taletHandelshuset Abraham & Carlos Grill grundades 1716 av bröderna Abraham Grill (1674-1725) och Carlos Grill (1681-1736) som en fortsättning av den verksamhet som tidigare funnits i handelshuset Gemnich & Grill, startat Läs mer…

Skärgårdsverk i norra Bohuslän

Del 21 av 26 i serien Sill, sillfiske och sillperioder

Del 21 av 26 i serien Sill, sillfiske och sillperioderI norra Bohuslän fanns i stort sett bara små anläggningar, i huvudsak trankokerier. De flesta hade lokala ägare. I Svenneby socken fanns Brevik som anlagts 1793 eller 1794, Dunnholmen, Fiskeberget och Läs mer…