Miljörörelserna och naturgasen

Många rederier vill gå över från oljedrivna fartyg till gasdrivna fartyg. Anledningen är att gasdrivna fartyg medför mindre miljöfarliga utsläpp av stoft, partiklar, svavel, tungmetaller med mera och de är därför miljövänligare. Däremot innebär gasdrivna fartyg ingen förändring när det Läs mer…

Advertisements

Bra att Volvo tänker gå över till elbilar, men …

Det är självklart bra att Volvo Personvagnar tänker gå över till att bara tillverka elbilar istället för bilar som går på fossila bränslen. Bilismen är trots allt den största källan till utsläpp av växthusgaser och utan förbränningsmotorer försvinner denna utsläppskälla. Men Läs mer…

Nevs har kanske fått en order på 250 000 bilar

National Electric Vehicle Sweden (Nevs) och kinesiska Panda New Energy Co Ltd har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal som innebär att Nevs ska leverera 150 000 elbilar till och med år 2020. Utöver detta omfattar avtalet även 100 000 ytterligare elfordon samt tjänster Läs mer…

Sverige sämst på att styra upp för fler elfordon

Sverige hamnar på sista plats när det gäller styrmedel för elfordon. I en jämförelse mellan åtta länder ligger Norge i klar framkant. Forskarna bakom jämförelsen visar också att det finns ett tydligt samband mellan styrmedelsinsatser och antalet elfordon på vägarna. Läs mer…

Nytt material kan bana väg för användning av elbilar i stor skala

För storskalig elbilsanvändning behöver dagens batterier ersättas med säkrare och billigare batterier. Uppsalaforskare har nu tagit fram ett nytt lovande elektrolytmaterial inom en klass av polymerer som inte provats tidigare. Studien publiceras i senaste numret av Journal of Power Sources. Läs mer…

Vem är ägare till Nevs?

Sannolikt är det den kinesiska staten som är ägaren till Nevs. Men helt säkert går det inte att veta. Helt klart är att Kai Johan Jiang som är VD i Nevs representerar den kinesiska ägaren. Men om det är staten eller Läs mer…

Bekräftat att Saab är sålt

Konkursförvaltarna har idag bekräftat att resterna av Saab Automobil sålts. I ett pressmeddelande kallar man till presskonferens klockan 13:00 idag. Vem som är köpare ska presenteras vid pressträffen, men de flesta tips har pekat ut det kinesiskkontrollerade elbilskonsortiet Nevs. Det Läs mer…

Nevs istället för Saab? Kinesiska staten istället för GM?

Ett elbilskonsortium vid namn National Energy Vehicle Sweden (NEVS) kan bli köpare av Saabs konkursbo. Det man vill komma över är teknikplattformen Phoenix som är en avancerad hybridplattform för bilar som ska gå att köra på el såväl som på bensin. Läs mer…

Miljövänligt är inte alltid miljövänligt

Liksom klimatvänligt inte alltid ät klimatvänligt. Några exempel är utsläppsrätter och handeln med dessa. Så vitt jag förstår har det systemet inte betytt något. Utsläppen av växthusgaser har inte minskat. Istället har företag använt utsläppsrätterna för att öka sina egna Läs mer…

Det behövs mer miljövänlig el

Det är bra att bygga ut järnvägen och att satsa på elbilar. Det är betydligt mer miljövänliga transportalternativ än dagens fosssilbränsledrivna bilar. Att elen till 97% är fri från användning av fossila bränslen som förslagsställarna till trådlångtradarna skriver är säkert Läs mer…