Kris och konsumism

Boknytt Köpt tid Wolfgang Streeck Daidalos Kris och konsumism De senaste 100 årens politik och ekonomi. 1914-1945: krig, kris, depression, statsinterventionism. 1945-1970-tal: tillväxtens dryga kvartssekel med nationell keynesianistisk statsreglering av ekonomin och välfärdsutbyggnad. 1980 till idag: västglobal och EUropeisk nyliberalism Läs hela inlägget

”Klasskampens” djuriska rötter – socialismens gåta löst?

Socialismens gåta löst? I slutet av 70-talet kollapsade maoismen, socialistländerna Kina, Vietnam och Kambodja krigade med varandra, och Pol Pot begick folkmord. Då förlorade jag min ungdoms kommunistiska övertygelse. Sedan dess har jag försökt att förstå varför realsocialismen misslyckades. Hur Läs hela inlägget

”Demokrati” i generna

Boktips Christopher Boehm Hierarchy in the Forest Harvard University Press ”Demokrati” i generna Våra schimpanssläktingar organiserar sig ofta i kollektiva kampallianser mot alltför mäktiga och ”orättvisa” alfahannar i flocken. Troligen organiserade sig våra apliknande förfäder i liknande koalitioner. Majoritet mot Läs hela inlägget

Demokrati är klasskamp

Boknytt Av folket, för folket Roger Osborne Ordfront Demokrati är klasskamp Denna faktaspäckade drygt 300-sidiga bok om ”Demokratins historia underifrån” är tvivelsutan en bra, viktig och angelägen debattskrift. Men inledningsvis vill jag sucka över att så många världsöversyner egentligen är västöversyner. Läs hela inlägget

Sovjetfolkens lidande

Boknytt Tiden second hand Svetlana Aleksijevitj Ersatz förlag Sovjetfolkens lidande ”De beskrev hur en fånge i lägret kunde bli avklädd och fastbunden naken vid ett träd…På ett dygn hade knotten ätit upp honom…bara skelettet fanns kvar”. ”De slog mig i Läs hela inlägget

Lundsberg är en överklasskola med borgerliga värderingar

Del 9 av 12 i serien Lundsberg

Del 9 av 12 i serien LundsbergDet kostar cirka 200 000 kronor per år att gå på Lundsberg. Det innebär att bara människor med mycket pengar kan låta sin barn gå på skolan. Följden är att det blir en skola för Läs hela inlägget

Ett svenskt Bilderbergmöte

Tällbergkonferensen, eller Tällberg Forum som den heter, är en konferens som ordnas sen 2005 men som föregicks av mer informella konferenser med samma syfte och på samma plats. Årets upplaga avslutades för ett par dagar sen. Från 1981 ordnades vad Läs hela inlägget

Varför arbetarhöger?

Boknytt Högerpopulismen Magnus E. Marsdal Celanders förlag ISBN: 978-91-976507-2-4 Varför arbetarhöger? Irrationella själviska onda rasister ”analyserar” pk-intellektuella till leda om västvärldens växande högerpopulism. Vänsterjournalisten Magnus Marsdal producerar istället en ytterst imponerande kritikerrosad megasociologisk skarpteoretisk gräsrotsundersökning av norska Fremskrittspartiets väljare. Varför Läs hela inlägget

Demokrati är klasskamp

Boktips Economic Origins of Dictatorship and Democracy Daron Acemoglu och James A. Robinson Cambridge University Press Demokrati är klasskamp Man behöver inte vara marxist för att se den nakna sanningen om klassamhället. Det visar denna välgenomtänkta år 2006 publicerade bok Läs hela inlägget

Trippelelit och bondeuppror

Boktips Lindkvist & Sjöberg Det svenska samhället 1 Studentlitteratur Trippelelit och bondeuppror En utmärkt folklig tidig svensk historia. Klerkernas (prästernas) tid 800 – 1520 och adelns tid 1520 – 1720. De eliter som med kungamakten stod mot de ofta rebelliska Läs hela inlägget

Det är läge för global rättvisa

Boktips Det gyllene tillfället Hans Abrahamsson Leopards förlag Det är läge för global rättvisa Fredsforskaren och globalrättviseaktivisten Hans Abrahamssons oerhörda kunskap och smittande entusiasm borgar för läsvärda böcker. Som  ”Det gyllene tillfället – teori och strategi för global rättvisa”. Vilken dock Läs hela inlägget

I vems intresse agerar bankerna och politikerna?

 – Protesterna fortsätter  – Mot elitens politik  – Alternativ finns I Europa skakas nu land efter land av protester. Överallt påstår ”experter” och politiker att höjd pensionsålder, sänkta löner och hårda nedskärningar är nödvändiga. Men den kris som idag härjar i världsekonomin Läs hela inlägget

Eliten sabbar medelklassen

Boknytt Frånsprungen Robert H. Frank Arkiv förlag Eliten sabbar medelklassen Överklassens allt girigare rikedomssamlande drabbar även medelklassen. När de rika konsumerar allt mer sprider sig detta beteende stegvis ner i samhällshierarkins lägre nivåer. Kampen om bibehållen och helst ökad status Läs hela inlägget