AB Handion

Del 9 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 9 av 10 i serien EmissionsbolagEtt av många emissionsbolag som bildades av bankerna på 1920-talet. Bolaget bildades av Handelsbanken. 1920 hade Handion tillgångar på 25 miljoner, huvudsakligen i olika aktier. AB Handion övertog senare också en del tillgångar i Läs mer…

Advertisements

Industriemission

Del 8 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 8 av 10 i serien EmissionsbolagIndustriemisssions AB var från början ett oberoende så kallat emissionsföretag i början av 1900-talet. Ett av Sveriges tidiga riskkapitalbolag. Sådana hade det i allmänhet mycket svårt och hade ständiga kapitalproblem. För att få tillgång till bankkrediter i Läs mer…

Svenska Emissions AB

Del 5 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 5 av 10 i serien EmissionsbolagDet största riskkapitalbolaget på 1910-talet var Svenska Emissions AB. Ett av två riskkapitalbolag ägda av Svenska Handelsbanken. Svenska Emissions AB var också det första av den tidens riskkapitalbolag: I mars 1907, när diskussionens vågor Läs mer…

AB Axel Christiernsson

Del 3 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 3 av 10 i serien EmissionsbolagAB Axel Christiernsson är ett grosshandelsföretag grundat 1888 av Axel Abraham Christiernsson som på 1890-talet blev delägare i massafabriken Rydö AB som utvecklats i samband med anläggandet av Hylte bruk som stod färdigt 1907. Läs mer…

Albert Söderberg & Co

Del 2 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 2 av 10 i serien EmissionsbolagAlbert Söderberg & Co AB var ett så kallat emissionsbolag, ett riskkapitalbolag verksamt i början av 1900-talet. 1911 övertog Söderberg & Co ägandet av Wargöns AB från en annan riskkapitalist, William Olsson. Ledande personer Läs mer…

Emissionsbolag – tidiga riskkapitalbolag

Del 1 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 1 av 10 i serien EmissionsbolagRiskkapitalbolag i olika former har funnits länge. Tidigast  i form av enskilda kapitalister och deras företag såsom handelshus och handelsbolag och så kallade emissionsbolag. AB Investor betraktades om ett emissionsföretag när det grundades år Läs mer…