Bankväsendet – Skandinaviska Kredit (Skandinaviska Banken)

Del 3 av 24 i serien Bankerna

Del 3 av 24 i serien BankernaUnder våren 1863 hölls ett nordiskt nationalekonomiskt möte i Göteborg. På det mötet och i en mindre krets lade den danske finansmannnen C.F. Tietgen fram en plan på ett skandinaviskt-internationellt finansinstitut med säte i Läs mer…

Advertisements

Malmsten – den okända familjen som ägde Pharmacia

Del 22 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 22 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer1911 grundades företaget Pharmacia av apotekaren Gustaf Fredrik Grönfeldt i Stockholm. Många år tidigare, 1877 hade Richard C Malmsten (1851-1901) som till en grosshandlare och tänsdstickfabrikör i Jönköping, Johan Adolf Malmsten, grundat företaget Läs mer…