Sveriges rikaste adelsmän får faktiskt små bidrag

ETC har en denna vecka haft en intressant artikel om bidrag till rika adelsmän och godsägare. Så har det dessutom varit i många år. Det är naturligtvis en orimlig situation. Men det har insmugit sig några fel i artikeln. De Läs mer…

Advertisements

Stora svenska jordbruk – Björnstorp och Svenstorp

Del 16 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 16 av 27 i serien Stora svenska jordbrukFamiljen Gyllenkroks skånska storgods Björnstorp och Svenstorp har år efter år hört till de största bidragstagarna i Sverige. Det är också två av Sveriges få kvarvarande fideikommiss (20 stycken finns det). Svenstorps Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Trolle-Ljungby

Del 15 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 15 av 27 i serien Stora svenska jordbrukTrollegodsen i Skåne hör alla till de stora godsen och jordbruksföretagen i Sverige. De är alla också stora mottagare av bidrag från EU i form av gårdsstöd. Det arealmässigt största godset som Läs mer…

Äganderätten bör försvagas

I Sverige finns ett antal inskränkningar av äganderätten. Det är nödvändigt och bra, men inte tillräckligt. Lagstiftningen kring rennäringen är en, gruvlagstiftningen en annan, naturreservat och nationalparker en tredje och strandskyddslagen en fjärde. Men den viktigaste är allemansrätten förstås och Läs mer…

Holma säteri – gammalt säteri som blev fideikommiss för köpmannafamilj

Del 6 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 6 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdarHolma säteri i Brastads socken är känt sen 1400-talet, eventuellt tidigare, och har varit ägt av flera danska adelsätter, däribland Friis. Sålunda var det år 1494 ägt av Henrik Friis och Läs mer…

Bonde af Björnö – har ägt samma gods sen 1300-talet

Del 16 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 16 av 22 i serien Markägande i SverigeBonde är en av Sveriges äldsta kända frälsesläkter (adelssläkter). Ursprungligen från Småland och av gemensam ursprung med en sen länge utdöd frälsesläkt vid namn Bååt. Därför har släkten Bonde just en båt Läs mer…

Beck-Friis – näst största adliga markägare

Del 4 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 4 av 22 i serien Markägande i SverigeBeck-Friis är en svensk adelssläkt introducerad på Riddarhuset. Ursprunget för ätten Beck-Friis är den danska uradelssläkten Beck, vilken ägde Bosjökloster och Gladsax hus, med flera skånska slott. Jochum Beck, som 1660 blev Läs mer…