Ny kamerateknik kan rädda liv i trafiken

En helt ny mätteknik som kan avgöra om en väg är våt, torr, isig eller snötäckt. Det presenterar Patrik Jonsson när han disputerar vid Mittuniversitetet 5 maj. Tekniken kan bland annat göra halkbekämpning effektivare och på så vis undvika olyckor Läs mer…

Advertisements

Välkommen nedläggning av Säve flygplats

Den gamla militärflygplatsen i Säve som med hjälp av ett plåtskjul fungerat som civil flygplats i många år kan inte längre göra det. Det är så allvarliga hållbarhetsproblem för taxibanorna på flygplatsen att stora flygplan inte längre kan använda den. Det Läs mer…

Klimatfrågan kan inte lösas på det personliga planet

Klimatfrågan är inte i först hand en moralisk eller etisk fråga som debattören Billy Larsson skriver i SVD. Görs den till det kommer vi aldrig att kunna förhindra en mycket kraftig uppvärmning och de enorma konsekvenser som det medför. För att Läs mer…

En gång i tiden gick Roslagsbanan till Uppsala

Några politiker och dessutom ett antal företrädare för kommersiella intressen kring Arlanda flygplats har idag skrivit en debattartikel i SVD där de föreslår en utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda: Vi människor väljer det alternativ som är trivsammast, innebär minst bök Läs mer…

Dåligt omdöme av Rossana Dinamarca

Rossana Dinamarca åker flygplan och taxi när hon förflyttar sig mellan sin hemort och riksdagen i Stockholm. Detta trots att det finns fungerande och passande kollektivtrafik både mellan Trollhättan och Stockholm såväl som mellan flygplatsen i Bromma och centrala Stockholm. Läs mer…

Tåg istället för flyg är en lösning

Vulkanutbrott sker på Island. Igen och igen. Varje gång riskerar det att bli mindre eller större problem för flyget i Europa. Ett flyg som idag är subventionerat i förhållande till andra transportslag. I motsats till andra fossila bränslen så är Läs mer…

Höghastighetståg

Del 5 av 7 i serien Trafikmaktordningen

Del 5 av 7 i serien TrafikmaktordningenFrån Planka.nu, Del 5 Höghastighetståg. Del fem i Planka.nu:s artikelserie Trafikmaktsordningen som inleddes med rapporten med samma namn. Del två behandlade vägvrede, del tre spärrar och gränser och del fyra snöröjning. Höghastighetståg Höghastighetståg är Läs mer…

Vulkanutbrott drabbar Sverige, Norge och Danmark

Mig veterligen har något vulkanutbrott inte drabbat Sverige, Norge eller Danmark i historisk tid. I jordens begynnelse så drabbades dock de landmassor som idag är Sverige och Norge. Det är många av vår malmförande gångar och ådror, pegmatitgångar i gnejsen Läs mer…

Att tåg slår ut flyg är bara bra

En utbyggnad av snabbtågsjärnvägar och höghastighetsjärnvägar är ur miljösynpunkt bara positivt. Järnväg är ett miljövänligt transportalternativ. Om en utbyggnad av snabbtåg och höghastighetståg också innebär att flyg slås ut är detta bara bra. De jobb som försvinner i flygbranschen motsvaras Läs mer…

Vi behöver inte mer flyg, vi behöver bättre tågtrafik

På 1970-talet kunde jag på ett och samma ställe köpa tågbiljett för en resa vartsomhelst i Europa. Idag är detta omöjligt som ett resultat av privatiseringar, avregleringar och upphandlingssystem. Utvecklingen har alltså gått bakåt de senaste 30 åren när det Läs mer…

Precis som om vi behöver mer flyg

Den miljöfientlige Sven Nordin, finansborgarråd i Stockholm vill ha mer flyg och klagar över att klimatmålen lägger hinder i vägen. Men det trodde jag var vitsen med miljömålen, att förhindra mer klimatförstörande verksamhet. Finansborgararådet verkar inte bara vara en miljöfientlig Läs mer…

Klimathotet kan inte lösas på individnivå

I DN:s serie om klimathotet har man börjat komma till frågan om lösningar. Man börjar med att föreslå individuella lösningar (frågan är om man överhuvudtaget kommer att skriva om nåt annat). Inte ens i artikeln ”Visst går världen att rädda” Läs mer…

Miljöpartiet förvirrar

I sak har naturligtvis Miljöpartiet rätt. Flyget är en stor miljöbov och det är vansinnigt att flygbränsle inte kan beskattas. Naturligtvis krävs det en utbyggnad av järnvägen i Sverige. Och det är naturligtvis onödigt att flyga Göteborg-Stockholm. Men vad Miljöpartiet Läs mer…