Är 4000 tiggare verkligen ett problem?

Till Sverige invandrar idag cirka 100 000 människor på ett år. Dvs det är så många som får uppehållstillstånd och uppehållsrätter. Denna siffra ska inte förväxlas med antalet asylsökande som beräknas bli cirka 90 000 i år. Förra året var antalet asylsökande ungefär 80 … Läs mer

Förvirring om invandring ger skev debatt

Flyktingar står för en begränsad del av svensk invandring. Omkring 20-30%. Många tror att det är huvuddelen av invandringen. Så är det inte. Förvirring råder. Mellan 25 och 50% av alla som söker asyl får stanna. Problemet med platser berör de som söker asyl. Att begränsa antalet … Läs mer