Svensken friskare och gladare än sydeuropén

Europas kvinnor drabbas betydligt oftare än de europeiska männen av huvudvärk och depressioner. Svenskarna är relativt nöjda med sin hälsa. Allra bäst mår irländarna och schweizarna. Det visar en ny sameuropeisk studie om hur medborgarna uppfattar sin fysiska och psykiska Läs mer…

Advertisements

Ett betänkande utan slagkraft – några reflektioner utifrån Götblads utredning

I fredags (27/6 2014) presenterade regeringens nationella samordnare Carin Götblad sitt betänkande ”Våld i nära relationer – en folkhälsofråga” (SOU 2014:49). I betänkandet lämnar samordnaren ett 50-tal konkreta och till stora delar bra förslag om hur samhällets insatser mot våld Läs mer…