Jens Holm förfalskar historien när det gäller fossila bränslen

I en debattartikel på Supermiljöbloggen skriver Jens Holm att Sverige minskade användningen av fossila bränslen (fossil energi) mycket mer under 1970-talet och 1980-talet än vad som gjort senare när klimatdebatten kommit igång. Detta då Sverige avvecklade större delan av sitt Läs mer…

Advertisements

Märkligt tyst kring klimatfrågan

Det har inte genererat några större rubriker, men det var tämligen historiskt när USA-administrationen valde att lobba för kolkraft i måndags, på FN:s klimatkonferens i Bonn. Den plötsliga ändringen av rubrik en vecka före evenemanget, från det intetsägande ”Action on Spurring Läs mer…

ETC förvillar om fjärrvärmen i Göteborg

ETC Göteborg påstår i en artikel att basen i Göteborgs fjärrvärmeproduktion är sopförbränning. Det kan uppfattas som att menar att huvuddelen av fjärrvärmen kommer från sopförbränning. Det är dock inte riktigt så. Basen i fjärrvärmeproduktionen i Göteborg är spillvärme som Läs mer…

Förnybar energiteknik inte alltid hållbar

I en ny avhandling från Uppsala universitet visar Simon Davidsson att en snabb tillväxt av förnybar energiteknik inte nödvändigtvis är hållbar. För att hitta den bästa vägen framåt i den kommande energiomställningen behöver vi ta hänsyn till materialåtgång och se Läs mer…

Fjärrvärme kan ta oss till klimatmålet

Utbyggnad av fjärrvärme i Europeiska städer kan minska utsläppen av koldioxid med en miljard ton per år. Men det saknas ofta kunskap bland beslutsfattare som kan leda till de nödvändiga investeringarna för ett framtida hållbart energisystem. Forskare vid Högskolan i Läs mer…

Sopor – inte miljöpolitik – bakom minskning av fossila bränslen

Under 2000-talet har det i Sverige skett en övergång från fossila till icke-fossila bränslen. Detta har lyfts fram som en framgång för politiska satsningar och miljöinnovationer. Men så är inte fallet – ökad eldning av sopor och träflis ligger bakom Läs mer…

Fossila bränslen och inte kor är det stora klimatproblemet

Netflix-filmen Cowspiracy far med lögner om växthusgaser. I serien påstås nämligen att köttproduktion står för 51% av världens växthusgasutsläpp. Det är en felaktig uppgift som motsägs av alla forskare på området. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO anses boskapsuppfödning stå för 14,5 procent Läs mer…

Sjöfart – miljövänliga transporter

Sjöfarten är energimässigt det effektivaste transportmedlet. Mest transporterat gods i förhållande till mängden förbrukad energi. Trots det släpper förstås sjöfarten ut en del då de använder fossila bränslen för framdrivningen. Inte minst svavel där sjöfarten står för en betydande del Läs mer…

Om plantager inte är skog finns det ingen skog i Sverige

Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen, har skrivit ett debattinlägg i ETC där hon menar att planterade skogar inte är skogar. Planterade skogar som dessutom är påverkade av människan genom att husdjur betat, träkol tillverkats, byggvirke och ved hämtats samt pappersmassa tillverkats Läs mer…

Naiv storkapitalist och oljehandlare på DSM15

En av världens största oljehandlare, Torbjörn Törnqvist som äger Gunvor Group, höll huvudtalet vid öppnandet av Donsö Shipping Meet 2015 (DSM15). I långa stycken ett ganska ointressant tal för de som inte sysslar direkt med oljehandel, men förstås intressant för Läs mer…

Klimatpanelens nya rapport visar att världen måste agera nu

Klimatet förändras snabbare, intensivare och i en aldrig tidigare skådad takt. De tre senaste decennierna var de varmaste sen 1850. Forskarna slår nu fast att det är människan som till 95 procents sannolikhet har orsakat klimatförändringarna. – Nu har vi Läs mer…

Torka, skogsbränder, ingen sommar och översvämningar

Det är resultatet av de klimatförändringar som jorden just nu genomgår. Klimatförändringar som är skapade av människan. För att försöka förhindra utvecklingen så är det nödvändigt att minska användningen av fossila bränslen. Det finns många olika sätt att försöka göra Läs mer…

Transportåldern

Del 6 av 7 i serien Trafikmaktordningen

Del 6 av 7 i serien TrafikmaktordningenFrån Planka.nu, Del 6 Transportåldern. Del sex i Planka.nu:s artikelserie Trafikmaktsordningen. Transportåldern Transportåldern myntades och definierades först av Desiré Bååk i tidskriften Gläntas framtidsencyklopedi. Så här beskrivs begreppet där: “Historisk epok (ca 1850–2020) som Läs mer…

En hel planet att bygga om

Kanske är det just så här de ser ut? Tecknen för en epok som går i graven och ett världsekonomiskt system mot sitt slut. Kalabaliken i Köpenhamn med kaotiska frontlinjer som korsar varandra, ihåligt ekande kompromisser, globala överlevnadsfrågor kontra småskuren Läs mer…

Spår och billig kollektivtrafik åt alla – Inga nya motorvägar!

Aktionsdagar 16-22 september: Hållbar trafik för klimaträttvisa – Spår och billig kollektivtrafik åt alla – Inga nya motorvägar! Vägtrafiken är det största slöseriet med fossila bränslen. Biobränslen räcker inte till för en global massbilism. Elbilar löser inte heller problemet – Läs mer…

Bättre sätt att minska bilismen än höjt bensinpris

Det är troligt att chockhöjda bensin/bränslepriser skulle minska bilismen. Men i dagsläget skulle detta också skapa försörjningsproblem för många människor som är beroende av fossila bränslen för sin försörjning. Det är detta faktum som fått lastbilschaufförer, fiskare och många andra Läs mer…

Minskad bilism krävs

För att minska utsläppen av växthusgaser är det som behövs är minskad bilism. Detta får man genom att minska biltrafiken där den mesta trafiken finns. Dvs i städerna. En jätteökning av bensinpriset är inte nödvändigtvis det bästa sättet att uppnå Läs mer…