Jens Holm förfalskar historien när det gäller fossila bränslen

I en debattartikel på Supermiljöbloggen skriver Jens Holm att Sverige minskade användningen av fossila bränslen (fossil energi) mycket mer under 1970-talet och 1980-talet än vad som gjort senare när klimatdebatten kommit igång. Detta då Sverige avvecklade större delan av sitt Läs mer…

Advertisements

Vetenskapen har sagt sitt – nu återstår bara handling

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) publicerade förra veckan sin senaste klimatrapport. För den som följt forskningsresultaten kring klimatförändringarna är det inga nya resultat, i grunden är det främst formuleringarna som blivit mer säkra i takt med att den pågående Läs mer…

Global eko-nomi

Boktips Lester R. Brown Plan B 3.0 – Uppdrag: Rädda jorden! Addera förlag Global eko-nomi På samma sätt som ”eko” är en integrerad del av ”ekonomi”, måste ekologi bli en integrerad del av vårt ekonomiska system. Den västerländska fossilbränslebaserade, bilcentrerade Läs mer…