Naivt om förbud mot nazistisk organisering i Fria Tidningar

Att förbjuda nazistiska organisationer är ett lockande tanke. en framförs med jämna mellanrum av vänsteraktivister och flyktingaktivister såväl som liberaler och en del andra. Argumenten är rimliga, nazisterna är mot demokratin, de är för våld, kränker andra grupper och människor. Läs mer…

Advertisements

Fådagarstidningar ökar sina upplagor – ETC allra mest

Den enda grupp av tidningar utifrån antalet utgivningsdagar per vecka som ökar sina upplagor är 1-dagarstidningarna. Till stor del är detta ett resultat av ETC-koncernens stora satsning på endagarstidningar. Men även andra fådagarstidningar ökar sin upplaga. Tvådagarstidningen Norra Halland i Kungsbacka ökade Läs mer…

ETC sväljer konkurrent

ETC är en växande tidningskoncern. Det är en privatägd koncern som efter hand ökat antalet tidningar som ges ut. Flertalet tidningar är dagstidningar med veckoutgivning, men koncernen ger också ut en dagstidning, Dagens ETC. Koncernens moderbolag heter ETC Utveckling AB Läs mer…

Var tredje ung kvinna har inte blivit utsatt för sexuellt tvång

Idag påstår Fria Tidningar i en artikel att var tredje ung kvinna blivit utsatt för sexuellt tvång. Slutsatsen baseras på en enkätundersökning som genomförts vid Lunds Universitet. Problemet är att det inte går att dra en enda generell slutsats från Läs mer…

Rosa Parks protesterade inte mot strukturer

I Fria Tidningar påstår Sara Falkstad Byrne (med anledning av Birros angrepp på feminismen) att Rosa Parks gjorde uppror mot strukturer. Det var inte det hon gjorde. Utan mycket mer. Hon bröt mot apartheidlagar, hon bröt mot den rasistiska lagstiftningen. Det Läs mer…

Reaktionärt om republikaner och politik i Fria Tidningar

Göteborgs Fria, eller egentligen Fria Tidningar, har i sitt senaste nummer publicerat ett par mycket märkliga och politiskt mycket tvivelaktiga artiklar. Låt mig börja med en förvirrad krönika där författaren påstår att det är politiken som beslutat om att tillväxt Läs mer…