KO stämmer två oseriösa säljföretag

KO stämmer två bolag samtidigt. Bakom bolagen står två män, som har tio företag tillsammans, varav fem nu är föremål för rättegångar hos Patent- och marknadsdomstolen för oseriös telefonförsäljning. Konsumentverket har tagit emot bortåt 400 anmälningar mot männens olika bolag. Läs mer…

Advertisements