Omfattande fuktproblem i Gårdstenshus

Gårdstensbostäder gjorde en ”lyxig” ombyggnad av hus i östra Gårdsten, Salviagatan och Muskotgatan. Husen renoverades, våningsplan togs bort och husen fick terrasser. Husen har till och med fått pris. Men arbetet gjordes inte ordentligt. Från start har husen haft problem med Läs mer…

Advertisements

Bemanningsföretag en del av orsaken till fuskbygget på Friggagatan

En del av orsaken till fuskbygget på Friggagatan är att inget bolag tog helhetsansvar för bygget. Istället för att byggas av ett bolag fanns det ett 50-tal olika underentreprenörer i flera led där den ene inte visste vad den andra Läs mer…