Vad ville demonstranterna mot G 20 i Hamburg?

Det är en rå översättning av den plattform som låg till grund för den stora demonstrationen som genomfördes i Hamburg mot G 20-mötet. Den gemensamma demonstrationen under G20 mötet i Hamburg  stöddes av 174 organisationer. I Demonstrationen deltog 76000 människor. Läs mer…

Advertisements

Rapport från demonstrationerna mot G 20 i Hamburg

1 500 på solidaritetsmöte dagen innan den stora demonstrationen diskuterade allt från landgrabbing och hur försöken att dela upp demonstranter i goda fredliga som BUND (Jordens Vänner i Tyskland) och onda våldsbenägna. Sammanhållningen mellan Die Linkes (tyska Vänsterpartiet) parlamentariker och Attac, Läs mer…

G20-möte och protester mot nyliberalism och spekulation

I hela världen protesterar människor mot nyliberalism, mot nedskärningar och privatiseringar. I Spanien (indignados), i Grekland, i USA (Occupy Wall Street), i arabvärlden och på andra håll är det samma protester mot samma saker. Med samma krav på mer demokrati, Läs mer…

Imperialismen och Iran

Man kunde tro att G20-mötet i Pittsburgh främst skulle ha handlat om hur G20-länderna borde hantera den ekonomiska krisen. Den frågan tycks dock ha skjutits i bakgrunden. Istället upptogs den mest medieuppmärksammade delen av mötet av det “chockande” beskedet att Läs mer…