Gener och samhälle

Boknytt Blueprint Nicholas Christakis Little, Brown Spark Gener och samhälle Under mina 25 år som recensent har jag aldrig sett en så entusiastiskt prisad bok. Den inleds med 29 översvallande citat från framstående forskare och författare. Och detta fast boken Läs mer…

Advertisements

Dinosaurier gav fåglar deras röda färg

Den nyligen upptäckta genen bakom fåglars röda pigment härstammar sannolikt från reptilförfäder som levde för 250 miljoner år sedan. Genen har i så fall även funnits hos dinosaurier, som kan ha varit lika röda som domherrar. Den slutsatsen drar forskarna Läs mer…

Elitskryt och evolution

Boknytt Kampen mot illusionerna Richard Dawkins Fri tanke Elitskryt och evolution Eftersom Richard Dawkins är världens kanske främsta evolutionsbiolog (jag har alla hans 13 böcker, se fotnot) har han fått välförtjänt beröm – och berömmer nu tillbaka, och berättar om Läs mer…

Genetiskt socialt beteende

Boknytt Att höra till Peter Strang Natur & Kultur Genetiskt socialt beteende Den gamla felaktiga religiösa uppdelningen av människan i kropp och själ lever vidare i nya former – inte minst inom de olika samhällsvetenskaperna. Medan alla andra djurs anatomi, Läs mer…

En slags ”särartshumanism”

Boknytt Darwins ofullständiga idé Gunnar Odhner Förlaget Anomali En slags ”särartshumanism” Filosofen Ludwig Wittgenstein och tanken att språket och medvetandet har ”självformat” människan är central för denna svårtillgängliga debattbok. Gunnar Odhner är beläst på evolutionsvetenskapliga verk, men förkastar ändå tanken Läs mer…

”Klasskampens” djuriska rötter – socialismens gåta löst?

Socialismens gåta löst? I slutet av 70-talet kollapsade maoismen, socialistländerna Kina, Vietnam och Kambodja krigade med varandra, och Pol Pot begick folkmord. Då förlorade jag min ungdoms kommunistiska övertygelse. Sedan dess har jag försökt att förstå varför realsocialismen misslyckades. Hur Läs mer…

”Demokrati” i generna

Boktips Christopher Boehm Hierarchy in the Forest Harvard University Press ”Demokrati” i generna Våra schimpanssläktingar organiserar sig ofta i kollektiva kampallianser mot alltför mäktiga och ”orättvisa” alfahannar i flocken. Troligen organiserade sig våra apliknande förfäder i liknande koalitioner. Majoritet mot Läs mer…

Biologi 2000

Boktips Vem är Hugo? Vetenskapsakademien Atlantis ISBN 9789174860375 Biologi 2000 HUGO är ett gigantiskt, långsiktigt och globalt forskningsprojekt (HUman Genome Organization) för att kartlägga hela människans arvsmassa, och därmed förstå allt livs evolutionära uppkomst och funktionssätt. Det skildras i vetenskapsakademiens Läs mer…

Äta en vetenskap

Boktips Charlotte Erlanson-Albertsson Hunger och mättnad Studentlitteratur ISBN: 9789144022215 Äta en vetenskap Den här lilla 100-sidorsboken är för yrkesfolk. Man häpnar över hur komplicerad regleringen av hunger, mättnad och belöningssystem är. Men en del förstår man som vanlig människa. Som Läs mer…

Inga konstruktioner

Boknytt Johan Frostegård Nästan allt om människan Karolinska institutet ISBN 9789185565610 Inga konstruktioner Det är hög svansföring att skriva om ”nästan allt”, och säga att människan varken är en social eller en gudomlig konstruktion (skapelse), utan enbart resultatet av en Läs mer…

Relations-hjärnan

Boktips Daniel Goleman Social intelligens LevNu och W&W Relations-hjärnan Efter storsuccén ”Känslans intelligens” kom också ”Social intelligens”, en mäktig  och aktuell populärvetenskaplig skildring av vår sociala relationsinriktade hjärna. Som visar att mänskliga möten oundvikligen sprakar av känslor och hormoner som binder Läs mer…

Liv är samarbete är samhälle

Boknytt Samarbete Patrik Lindenfors Fri tanke förlag ISBN: 9789186061333 Liv är samarbete är samhälle En fantastiskt bra, lättläst, informerande, idégivande, upplysande och uppmuntrande bok. Köp och läs! Ett måste för alla som har det minsta intresse för människan, samhället, politiken Läs mer…

Gener tillbaks i politiken

Boknytt Mina vackra gener Lone Frank Fri Tanke Gener tillbaks i politiken Släktmässigt har jag 50 procent risk att drabbas av Alzheimer. Ett gentest ger svaret, och om, så kan jag ta bromsmediciner redan nu. Men vågar och vill jag Läs mer…

Demokratin i generna

Boknytt Christopher Boehm Hierarchy in the Forest Harvard University Press Demokratin i generna Människans apförfäder organiserade sig, och dagens apsläktingar organiserar sig i kollektiva kamp-allianser mot alltför mäktiga alfahannar. Däri ligger demokratins rötter. Jägarsamhället utvecklade detta vidare och tryckte ner Läs mer…