Ingen läsning för rasister

Boknytt Svenskarna och deras fäder Karin Bojs & Peter Sjölund Albert Bonniers förlag  Ingen läsning för rasister Ingen föds till svensk – man blir det genom kulturell uppfostran. Därför kan adopterade och invandrare bli svenskar – genom integration till det Läs mer…

Advertisements

Verklighetsfrånvända Greenpeace

Greenpeace hävdar i ett svar till några forskare att det ”gyllene ris” forskarna talar om inte finns än. Enligt forskningen verkar riset dock finnas även om det behöver mer utveckling och tester för att kunna användas i jordbruk. Det må Läs mer…

”Att odla genmodifierat en moralisk skyldighet”

795 miljoner människor på jorden är kroniskt undernärda. Ett sätt att åtminstone delvis hjälpa dessa människor, som i värsta fall blir blinda eller dör på grund av näringsbrist, är genom genmodifierad mat. Det hävdar etikforskare på KTH. – Ett av Läs mer…

GMO-beslut från Jordbruksverket ger växtförädlare hopp

Jordbruksverket har bekräftat lagtolkningen att vissa växter framtagna med CRISPR-Cas9-teknik inte faller inom EU:s GMO-lagstiftning. Detta kan öppna upp för användning av ”gen-editerade” växters praktisk tillämpning och som redskap för att lösa några av mänsklighetens största utmaningar, menar forskare vid Läs mer…

Lagar mot genförändrade grödor permanentar giftanvändning

Traditionell växtförädling för direkt resistens mot skadegörare leder ofta till snabba anpassningar hos skadeinsekterna. Om vi i stället förädlar för växtegenskaper som gynnar skadeinsekternas naturliga fiender kan vi få ett mer varaktigt växtskydd. Men då krävs nytänkande inom växtförädlingen, skriver Läs mer…

Sociala akrobater

Boktips Tillit Peter Sylwan Natur och Kultur ISBN 9789127107489 Sociala akrobater Det här är populärvetenskap när den är som bäst. Lättläst, konkret, bildande och intresseväckande. ”Tillit  – En bok om meningen i livet – Från den stora smällen till morgondagens middagsmat” Läs mer…

Demokratisk naturbildning

Boktips Naturvetenskap som allmänbildning Svein Sjøberg Studentlitteratur ISBN: 9789144053493 Demokratisk naturbildning “Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik” är en gedigen specialistlitteratur, ingen Svenssonläsning. Den täcker absolut allt som är relevant i kunskapsfältet naturvetenskap och pedagogik/utbildning. Men boken har också Läs mer…

Biologi 2000

Boktips Vem är Hugo? Vetenskapsakademien Atlantis ISBN 9789174860375 Biologi 2000 HUGO är ett gigantiskt, långsiktigt och globalt forskningsprojekt (HUman Genome Organization) för att kartlägga hela människans arvsmassa, och därmed förstå allt livs evolutionära uppkomst och funktionssätt. Det skildras i vetenskapsakademiens Läs mer…

Genmodifierade livsmedel behövs

Min uppfattning är klar på denna punkt. Genmodifierade livsmedel (GMO) behövs. Både för människans skull och för miljöns skull. Genteknik kan idag användas för att genetiskt modifiera växter på ett betydligt snabbare sätt än vår traditionella långsiktiga genmodifiering som gett Läs mer…