Det är bra med orm på tomten och huggorm är inte livsfarlig

I en artikel om ormar på tomten i DN hävdar en man som driver ett företag som tar bort ormar från folks tomter att huggormar kan vara livshotande. Det är inte riktigt sant. Det finns mycket få människor som dött Läs mer…

Advertisements

Modernt jordbruk utarmar naturen

Det moderna jordbruket, med stora åkrar, täckdikning, borttagning av åkerholmar och mycken användning av bekämpningsmedel, gifter och kemikalier utarmar de ekologiska systemen. Detta enligt forskningen vid bland annat svenska SLU. Värst är den stora kemikalieanvändningen: På senare år har miljöfaktorer Läs mer…