Fodersoja påverkar alltid miljön men GM-soja är bättre

Genmodifierad soja orsakar i sig inte mer global uppvärmning och nedsmutsning av färskvatten än icke genmodifierad soja. Men. Om svenska lantbrukare skulle importera genmodifierad soja i stället för soja som inte är det, skulle de samlade miljöeffekterna ändå bli större. Läs mer…

Advertisements

Verklighetsfrånvända Greenpeace

Greenpeace hävdar i ett svar till några forskare att det ”gyllene ris” forskarna talar om inte finns än. Enligt forskningen verkar riset dock finnas även om det behöver mer utveckling och tester för att kunna användas i jordbruk. Det må Läs mer…

Greenpeace skiter i verklighet och forskning

Jag har upprepade gånger sett att Greenpeace kör med rena lögner i sina kampanjer. I de fall där jag kunnat konstatera lögner, nonchalans inför verklighet och vetenskap och allmänna tveksamheter handlar det om yrkesfiske. Det vanligaste är att Greenpeace påstår att stora fiskebåtar Läs mer…

GMO-beslut från Jordbruksverket ger växtförädlare hopp

Jordbruksverket har bekräftat lagtolkningen att vissa växter framtagna med CRISPR-Cas9-teknik inte faller inom EU:s GMO-lagstiftning. Detta kan öppna upp för användning av ”gen-editerade” växters praktisk tillämpning och som redskap för att lösa några av mänsklighetens största utmaningar, menar forskare vid Läs mer…

Vänsterns motstånd mot GMO problematiskt och märkligt

All växtförädling och all djuravel bygger på att genetiska egenskaper och gener manipuleras och förändras. GM är i praktiken bara ett sätt att göra detta snabbare än vid traditionell växtförädling eller djuravel. Naturligtvis finns risker med GM men det finns också risker med Läs mer…

Ett naturligare jordbruk kanske kräver GMO-grödor

Det största problemet vid odling av potatis är bladmögel/brunröta. Med dagens potatissorter innebär detta gissel en stor användning av gifter. Användes inte stora mängder kemikalier skulle vi vissa år knappt få nån potatis att äta. Det finns dock sorter som Läs mer…

GMO-grödor är bra

GMO-grödor är i grunden är bra. GMO-teknik kan nämligen hjälpa till att fram grödor som inte får allvarliga sjukdomar. Dessutom kanske det behövs för att garantera matförsörjningen på jorden. Med så liten klimatpåverkan som möjligt. Ekologiskt riktigt, hållbart och bra. Läs mer…

Ekologiskt jordbruk kräver GMO-grödor

Kanske är det att ta i när jag skriver att ekojordbruk kräver GMO-grödor. Men det är i alla fall en sanning i stort. Ekologiskt jordbruk har idag en lägre avkastning än icke-ekologiskt. En stor del av det beror på att Läs mer…

Genmodifierade livsmedel behövs

Min uppfattning är klar på denna punkt. Genmodifierade livsmedel (GMO) behövs. Både för människans skull och för miljöns skull. Genteknik kan idag användas för att genetiskt modifiera växter på ett betydligt snabbare sätt än vår traditionella långsiktiga genmodifiering som gett Läs mer…

Jordbrukspolitik baserad på livsmedelssuveränitet

Del 4 av 8 i serien Kött och miljö

Del 4 av 8 i serien Kött och miljöDen jordbrukspolitik som behövs i framtiden handlar om att  det som behövs är lokal produktion, lokal självförsörjning, minskad långväga handel och transporter osv. Som det uttrycks på föreningen Nordbruks hemsida: – Prioritering Läs mer…

Climate chaos and the global ecological crisis

One year after the resolution adopted at the 16th World Congress of the Fourth International, the International Committee adopted the following statement. The resolution is here. Since the World Congress of the Fourth International in February 2010, the consequences of Läs mer…

Genmodifierad föda – vad är problemet?

Jag ser inte att det är några större probem med det som Torbjörn Fagerström från SLU skriver om. Som exempelvis genmodifierad majs som istället för att vara en ettårig gröda blir en flerårig gröda. Eller kassava med högre vitamin- och Läs mer…