Mest läst på bloggen 2018

Antalet sidvisningar, antalet unika sidvisningar och antalet unika läsare har fortsatt öka på min blogg under 2018. Enligt Wordpress egen statistik var antalet unika sidvisningar 1 764 923 under 2018 vilket ska jämföras med 1 609 328 unika sidvisningar under 2017. Google Analytics har en … Läs mer

Reklamen som förpestar internet

Investeringarna på den svenska reklammarknaden, dvs den summa som satsas på reklam, ökade med knappt åtta procent under 2017. Detta som en konsekvens av minskad arbetslöshet, växande BNP och högre disponibla inkomster för hushållen. Reklamomsättningen, 37,6 miljarder kronor, var den … Läs mer