Våldet minskar i Sverige

I vissa media görs det idag en stor sak av att skjutvapenvåldet ökat de senaste åren enligt sjukvårdens statistik över vårdade för skjutvapenrelaterade orsaker. Men ingenting nämns om att det grova våldet minskar trots denna ökning minskar. Skjutvapenvåld är nämligen Läs mer…

Advertisements

Män utsatta för våld i nära relationer

Undersökningar som genomförts vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg visar att män uppger att de är utsatta för våld i nära relationer i samma utsträckning som kvinnor: – Det är förvånande att män rapporterar en stor utsatthet för våld. Åtta till Läs mer…