Organisationsförbud är inte rätt väg att gå

Regeringen har föreslagit att nazistiska och rasistiska organisationer ska förbjudas. Det handlar förstår om att de vill förbjuda Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). Grundlagen (Regeringsformen) tillåter sådana förbud i vissa fall, dels är organisationer av militär natur möjliga att förbjuda men även Läs mer…

Advertisements

Avdemokratisering smyger sig in köksvägen

Moderaterna kräver grundlagsförändring och liberalerna applåderar. ”Det handlar bland annat om att stärka individens fri- och rättigheter gentemot staten, men även om att göra våra domstolar och grundlagar mer motståndskraftiga mot krafter som kan hota rättsstaten och demokratin”, menar Moderaternas Läs mer…

Adam Cwejman slår in öppna dörrar och kräver vad som redan gäller

Den som begår mord i Sverige och inte är svensk medborgare kan utvisas och det sker också i de flesta fall. Det gäller också hedersmord. Vid utredningar som rör allvarlig eller upprepad brottslighet begången av en person som inte är Läs mer…

Inga vinster i välfärden – försvåra privatiseringar

Det är vad Vänsterpartiet tycker och vad Jonas Sjöstedt uttrycker i en artikel i Sveriges Radio. Han menar att man kan försvåra privatiseringar genom att ändra grundlagen så att det behövs två beslut med val emellan för att en försäljning Läs mer…

Minskad makt för Turkiets militär, eller?

I Turkiet hålls idag en folkomröstning om författningen. En författning som till stor del skrevs av militärregimen i början av 1980-talet. Omröstningen gäller en rad förslag som ska minska militärens makt i Turkiet. Men samtidigt misstänker många turkar att det Läs mer…

Inget skydd för Wikileaks

Wikileaks som delvis har sitt material på eller via servrar i Sverige omfattas inte av det svenska meddelarskyddet. Dvs polisen och andra myndigheter har rätt att efterforska vem som lämnat uppgifter till wikileaks. För att ha meddelarskydd måste sajten vara Läs mer…

Fascisten Lieberman kräver en ursäkt

Israels utrikesminister, Avigdor Lieberman, är inte direkt känd för att vara en man som klarar av att tassa fram ellre för sin kunskap om diplomati. Karln tar oftast till stora kanonen direkt. Hans parti är uttalat rasistiskt och fascistiskt och Läs mer…

Yttrandefriheten inskränks vid privatiseringar

Sydsvenskan uppmärksammar ett problem som uppkomer vid privatiseringar som många inte tänker på. Nämligen att den skyddade meddelarfrihet som en offentliganställd har försvinner. Motsvarande rättigheter finns inte för privatanställda. En offentligt anställd som avslöjar missförhållanden hos sin arbetsgivare får inte Läs mer…

Vad hatar borgarbrackorna mest?

En odemokratisk före detta KGB-agent till president eller en demokratiskt vald och demokratirespekterande vänsterpresident. Eftersom de brukar vurma så mycket för demokrati borde svaret vara enkelt. Man hatar den ryske presidenten och de odemokratiska valen i Ryssland mest. Men så Läs mer…