Oacceptabla arbetsgivarkrav och sossefacket som ett problem

Den 7:e mars kallades Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an) till nytt möte med de av Medlingsinstitutet utsedda medlarna för att motta en s.k. slutlig hemställan när det gäller konflikten i Göteborgs Hamn som orsakats av arbetsgivaren APM Terminals arbetar- och fackföreningsfientliga attityd. Läs mer…

Advertisements

Jan Björklund är ute och cyklar om kollektivavtal i hamnen

Att det skulle vara omöjligt att teckna kollektivavtal med flera fackföreningar inom samma avtalsområde som Jan Björklund skriver i en oinitierad debattartikel i GP är helt felaktigt. Det finns exempelvis ett mycket tydligt exempel på ett sådant avtal och det Läs mer…

Näringsliv och regering mot Hamn4an

I två år har Maerskägda APM Terminals gått på offensiven mot de anställda på alla upptänkliga områden, från direkta brott mot semesterlagstiftning och vägran att erkänna Hamnarbetarförbundet som motpart, till försök att förbjuda fackliga symboler på hamnarbetarnas klädsel. För snart Läs mer…

Strejk i Göteborgs hamn

Idag klockan 12:00 har en strejk påbörjats i Göteborgs hamn. Närmare bestämt vid APM Terminals (Skandiahamnen). Strejken ska pågå i 8 timmar och avslutas klockan 12 i kväll. APM Terminals ägs av den stora danska men i praktiken svenskägda rederikoncernen Läs mer…

Strejk i hamnen den 24 januari – en följd av arbetsgivarens oansvarighet

Det blir total arbetsnedläggelse på APM Terminals (ägt av den stora Mærskkoncernen vars ägare är en av Sveriges rikaste och mäktigaste personer) i Göteborgs hamn (Skandiahamnen) mellan klockan 12.00 och 20.00 tisdagen den 24:e januari. Sedan tidigare råder blockad mot Läs mer…

Seger åt hamn­arbetarna!

När Thatchers konservativa regering tvingade in England i sitt nyliberala stålbad stod den avgörande striden när fackföreningsrörelsen skulle tvingas på knä. Mest känd är förstås den stora gruvarbetarstrejken 1984-85, vilken kom att symbolisera starten på den ekonomiska era som vi Läs mer…

Strejk i Göteborgs hamn

Ingen lösning på konflikten i Göteborgs hamn kunde nås före klockan 14.00 idag 15:e november utbryter strejk på Skandinaviens största containerterminal. Därför blir det nu strejk i hamnen. En serie punkstrejker, som förväntas stänga ner all produktion under arbetsnedläggelsetillfällena, kommer därefter Läs mer…

Sympatistrejk för portugisiska hamnarbetare

Idag är det en sympatistrejk i Göteborgs hamn och andra svenska hamnar. Med anledning av en konflikt i de portugisiska hamnarna. I över ett års tid har de Portugisiska hamnarbetarna kämpat för att få till stånd förhandlingar om ett kollektivavtal. Läs mer…

Hamnkonflikten snabbt över

Under fredagseftermiddagen (igår) lämnade arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar ett nytt avtalsbud till hamnarbetarnas fackföreningar. I korthet innebär budet följande: * En höjning av grundlönen med 774 kronor på tolv månader. Det innebär en 3%-ig höjning. Den uppskattade genomsnittliga grundlönen i landet stiger Läs mer…

Konflikt i de svenska hamnarna

– Det här är i första hand en ideologisk konflikt och det är samma konflikt som finns överallt i världen. Arbetsgivarna flyttar fram sina positioner och vill krossa arbetarnas inflytande på arbetsplatserna. Det är omodernt och helt fel tänkt, säger Läs mer…

Hamnarbetarförbundet fyller 40 år

En av Sveriges få radikala och demokratiska fackföreningar, Svenska Hamnarbetarförbundet, fyller idag 40 år. Det är något som man firar i de svenska hamnarna. Svenska Hamnarbetarförbundet fyller 40 år. Tårta laget runt! Måndagen den 5:e mars firar Svenska Hamnarbetarförbundet 40-årsjubileum. Läs mer…

Maersk allt mäktigare i Göteborg

Det jättelika danska företaget Mærsk kontrolleras av familjen McKinney-Møller, en familj som snart är familjen Uggla och dessutom svenskar då makten i imperiet när den gamle Mærsk McKinney-Møller dör kommer att övergå till dottern Ane Mærsk McKinney Uggla och henns son Läs mer…

Årets Ship to Gaza – fyra personer jag känner åker med

På de svenska fartygen i årets fartygskonvoj till Gaza medföljer 4 personer jag känner. Personer jag skulle prata med om jag mötte dem på gatan, personer jag arbetat ihop med i många politisk och kulturella sammanhang. Allt från musikstället Sprängkullen Läs mer…

Hamnarbetarnas blockad mot Israel igång

Idag har de svenska hamnarbetarnas blockad mot Israel inletts. Först dagen identifierades ett tiotal containrar i Göteborgs hamn med israeliskt innehåll. Dessa containrar ställdes åt sidan och kommer inte att hanteras förrän blockaden är över.  Så här skriver hamnarbetarna om Läs mer…

Hamnarbetarna blockerar sjöfarten till stöd för Gazas befolkning

Från och med den 23:e juni kommer Svenska Hamnarbetarförbundets medlemmar inte längre att lossa och lasta israeliska fartyg och gods till och från Israel. Den tidsbegränsade blockaden kommer förhoppningsvis att stoppa svensk sjöburen handel med Israel till och med den Läs mer…

Hamnarbetarna varslar om sympatiblockad med Pappers

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om sympatiblockad till stöd för Pappers Svenska Hamnarbetarförbundet har idag, efter kommunikation med Pappersindustriarbetareförbundet, beslutat att varsla om sympatiblockad till stöd i deras kamp för ett nytt avtal med goda villkor för medlemmarna. Blockaden om fattar alla Läs mer…

De som vägrar stå med mössan i hand

Öppet möte om arbetsplatskamp. Förbundet Arbetarsolidaritet inleder kort om förbundet och den nyligen startade stridsfonden. Erik Helgeson, med flera från Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 berättar om den fackliga kampen och om motståndet mot utförsäljningen av Göteborgs Hamn. Diskussion och frågestund. Läs mer…

Tålamodet slut i Göteborgs hamn

Hamnarbetarna i Göteborg har tröttnat på att förhandlingarna om avtal i hamnen går alltför långsamt och har därför på ett medlemsmöte i måndags beslutat om övertids- och nyanställningsblockad: Diskussionen om handlingsalternativ blev lång. Mötets mening var att avtalsöverläggningarna går alltför Läs mer…

Manifestation mot privatisering av Göteborgs Hamn

Nu på torsdag, den 5:e november, kallas samtliga medlemmar i Hamn4an och Transport2an till en gemensam manifestation mot utförsäljningen av hamnen kl. 15.30 på Gustav Adolfs Torg. Göteborgs Hamns anställda samlas under fackföreningsfanorna för att protestera samma dag som kommunfullmäktige Läs mer…