Teodorescu har inte många rätt om hedersproblematik

Alice Teodorescu GP skriver om att hedersvåldet i Sverige ökar och att det inte är samma sak som mäns våld mot kvinnor. Det är är direkt felaktigt och det andra en märklig ideologisk konstruktion som nog får betraktas som rasistisk. Läs mer…

Advertisements

Adam Cwejman slår in öppna dörrar och kräver vad som redan gäller

Den som begår mord i Sverige och inte är svensk medborgare kan utvisas och det sker också i de flesta fall. Det gäller också hedersmord. Vid utredningar som rör allvarlig eller upprepad brottslighet begången av en person som inte är Läs mer…

Ökar verkligen hedersproblematiken?

GP har gjort en undersökning av hedersvåld och menar att det ökat. Problemet är att deras undersökning faktiskt inte visar att så är fallet då det finns ett grundläggande problem med den. Klassiska problem som hänger ihop med dysfunktionella familjer tolkas nämligen Läs mer…

Okunnig och rasistisk Thomas Gür

En okunnig och rasistisk Thomas Gür fabulerar idag nåt helt otroligt i GP när han påstår att det finns brottslighet som bara invandrare begår. Han utgår från flera felaktiga påståenden och påstår att följande är typiska brott som bara förekommer Läs mer…

Finns hedersvåld?

Boktips Heder och samvete Eduardo Grutzky & Lars Åberg Fri Tanke Förlag Finns hedersvåld? Debatten om hederstraditioner och hedersvåld är oerhört infekterad, indignerad och ifrågasättande. Existerar överhuvudtaget fenomenet? För att kunna recensera denna ”En bok om hederskultur i Sverige” kommer Läs mer…

Hedersvåld och islamofobi

Är det islamofobi att anse att hedersbrott och hedersvåld är ett problem? Frågan aktualiseras av några artiklar i Feministiskt Perspektiv med anledning av att Hanna Gadban utsett till årets alumn. Något som fått kritik eftersom Hanna Gadban är en flitig Läs mer…

Vid Babels floder

En brutal psalm om blodshämnd och hedersvåld från Bibeln. Texten är från den gamla bibelöversättningen som gällde när jag är ung och visar onekligen hur brutal Bibeln på sina ställen är. En våldsam grund för tre religioner, Judendomen, Kristendomen och Läs mer…

Regeringens satsning på att män ska sluta slå

Enligt Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) brister samhället i att hantera den våldsamma partnern i en relation. Han (i en minoritet av fallen hon) ges alltför ofta möjlighet att fortsätta kränka, förfölja och utsätta sin partner och/eller familj för Läs mer…

Patologisk kollektivism

Boktips Varför mördar man sin dotter? Emre Gungör & Nima Dervish Norstedts Patologisk kollektivism Människan är av naturen såväl individualistisk som kollektivistisk. Att i samhällsbygget ignorera denna dualism ger lätt problem ­– se individextrem nyliberalism och kollektivextrem maoism. Det är Läs mer…

Polisens arbete med hedersvåld behöver förbättras

Vittnen och misstänkta förhörs inte regelmässigt, och fokus läggs på det enskilda brottet i stället för att se till kvinnans totala livssituation. Kunskapen om hedersrelaterat våld är ojämn inom polisen. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) tagit fram Läs mer…

Hedersvåld är inte ett stort problem

Hedersvåld och hedersproblematik är inte ett stort problem i Sverige. Det har aldrig varit ett stort problem i Sverige. I Mellanöstern är det möjligen ett stort problem, men det är svårt att vet hur stort eftersom vår uppfattning om saken Läs mer…

Hycklare och civilisationskrigare

Boknytt Islamofobi Mattias Gardell Leopard förlag Hycklare och civilisationskrigare Muslimen har ersatt Juden som den främmande, hotfulle Andre – som den snabbväxande brunmörkblå högerpopulismens favorithatobjekt. Problematiseringen och syndabocksstämplingen av islam tränger alltmer in i även de etablerade partierna. Den medeltidskristna Läs mer…

Vist om hedersvåld

Boknytt Hedersmord Kenneth Johansson (red) Historiska Media Vist om hedersvåld Förlaget Historiska Media och Historiska institutionen vid Lunds universitet ger ut den läsvärda skriftserien ”Lagerbringbiblioteket”. Där ingår denna utmärkt matnyttiga antologi om tusen år av hederskulturer i Norden och Mellanöstern. Läs mer…