Satsa på sjöfartsnäringarna

Göteborg har alltid varit, är och bör förbli en stad där sjöfarten spelar stor roll. Det är den stad i Sverige som har mest sjöfartsrelaterade verksamheter i form av rederier och hamnverksamhet. En begränsad varvsverksamhet finns också kvar med ett Läs mer…

Advertisements

Björn Siesjös begränsade perspektiv

Sjöfartsverket vägrar gå med på en lägre bro än den nuvarande Götaälvbron i Göteborg. Detta för att inte försämra villkoren för sjöfarten på Vänern. Göteborgs stadsarkitekt menar att Sjöfartsverket företräder ett särintresse och har ett begränsat perspektiv. Men det är Läs mer…

Vänersjöfarten och bron i centrala Göteborg

De rederier som sysslar med sjöfart på Vänern är missnöjda med att Göteborgs kommun efter en debatt i fullmäktige förordat att den nya bron som ska ersätta den gamla Götaälvbron ska bli 13 meter hög (ha en segelfri höjd på 13 Läs mer…

Nog så bra med en bro som ger utrymme åt staden – men….

Det behövs också en bro som ger utrymme åt sjöfarten. I framtiden måste alla lastbilstransporter ersättas. De bör ersättas med fartygstransporter såväl som järnvägstransporter. Då får inte en bro vara ett hinder i vägen för ändamålsenliga och effektiva transporter på Läs mer…

Värna sjöfarten – bygg en högbro

Den nya Götaälvbron kommer att bli försenad skriver Göteborgs-Posten. Huvudanledningen är miljöpartiet som i klart miljöfientlig anda agerar för att transporter ska flyttas över från miljövänliga fartyg till miljöfarliga lastbilstransporter. Det skulle nämligen bli resultatet av deras idéer om en Läs mer…