Wilson & Hall

Del 11 av 29 i serien Göteborgs handelshus på 1700-talet

Del 11 av 29 i serien Göteborgs handelshus på 1700-taletBenjamin Hall och John Wilson bildade en gemensam firma, Wilson & Hall, i Göteborg på 1730-talet. De var båda från Hull och John Wilson var systerson till Benjamin Hall. Benjamin Hall Läs mer…

Advertisements

Sillimport och sillexport på 1700-talet

Del 6 av 10 i serien Svensk export på 1700-talet

Del 6 av 10 i serien Svensk export på 1700-taletI början av 1700-talet var det sillperiod i Norge med en kraftig ökning av fisket och exporten av sill: Det norska sillfisket utvecklades kraftigt under första delen av 1700-talet och mängde Läs mer…

De största trankokeriägarna på 1700-talet

Del 25 av 26 i serien Sill, sillfiske och sillperioder

Del 25 av 26 i serien Sill, sillfiske och sillperioderNär det gäller trankokeriägarna på 1700-talet kan man i motsats till när det gäller sillsalterierna få en uppfattning om de största ägarna på ett par olika sätt. Dels via antal ägda Läs mer…

Svensk järnexport på 1700-talet

Del 1 av 10 i serien Svensk export på 1700-talet

Del 1 av 10 i serien Svensk export på 1700-taletDen svenska exporten på 1700-talet bestod huvudsakligen av stångjärn, trävaror, beck & tjära samt sill och tran. Därtill kom en export av andra metaller, malmer och mineraler samt produkter därav som Läs mer…

Skärgårdsverk i Göteborgs skärgård

Del 12 av 26 i serien Sill, sillfiske och sillperioder

Del 12 av 26 i serien Sill, sillfiske och sillperioderI södra delen av nuvarande Göteborgs kuststräcka och i södra skärgården fanns inte så måmnga sillsalterier och ännu färre trankokerier. Men några fanns, det största fanns förmodligen på Känsö. I Långedrag fanns två mindre Läs mer…

De rikaste i Göteborg på 1700-talet

Del 13 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 13 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgDe taxeringslängder och skattetabeller som jag sett i böcker och på nätet visar ganska bra i vilka familjer man kan hitta de rikaste i staden Göteborg under 1700-talet. De Läs mer…

Arfwedson – skeppsbroadel och grosshandlare

Del 2 av 5 i serien Slaveriprofitörer

Del 2 av 5 i serien SlaveriprofitörerDen kända grosshandlarfamiljen Arfwedson härstammar från Arfwed Anderssson, handelsman i Stockholm, som dog 1684. Hans son var handlanden Anders Arfwedson (1657-1706) och alla ättlingar tillhonom fortsatte bära samma efternamn. Hans son var Abraham Arfwedson Läs mer…

Ostindiska kompaniet – grunden till många förmögenheter

Del 1 av 33 i serien Ostindiska kompaniet

Del 1 av 33 i serien Ostindiska kompanietSvenska Ostindiska Kompaniet som verkade mellan 1731 och 1813 kom att spela en stor roll för kapitalackumulationen i Sverige innan kapitalismens genombrott. Detta då den handel som bolaget liksom den som dess direktörer, Läs mer…

Fröding – från Ostindiska Kompaniet till järnverk

Del 17 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 17 av 25 i serien GöteborgskapitaletFröding är en mycket okänd handelsfamilj från tiden för kapitalismens genombrott i Sverige. Liksom flera familjer från Göteborg, ex Tranchell, så kan man spåra deras förmögenhet tillbaka till Ostindiska Kompaniets dagar. 1778 kom Anders Läs mer…