Vänstern splittrar arbetarklassen och gör sig själv en otjänst

När delar av vänstern försöker göra förortsupploppen till politiskt agerande så försvagar de i själv verket vänstern. De flesta som bor i de områden där upplopp ägt rum har ingen förståelse för våldet och förstörelsen. De har ingen förståelse för Läs mer…

Advertisements

Upplopp i England och bilbränder i Göteborg

Man får nog säga att de destruktiva och icke-konstruktiva ”aktioner” i form av att lunta upp bilar som en del ungdomar i Göteborg ägnar sig år och som kan ses som en reaktion på usla sociala förhållanden bleknar i jämförelse Läs mer…

Kravallerna i England är inte politik

Det förekommer ibland i media att man påstår att det finns två förhållningssätt till kravallerna i England. Det ena skulle då vara att det handlar om kriminalitet och sådant bekämpas med mer polis och hårda tag, det andra förhållningssättet skulle Läs mer…

Sociala grunder till kravallerna i London

Kravallerna i London har spridit sig till flera stadsdelar efter att från början ha varit en ganska begränsad och lokal kravall i Tottenham som utlöstes av att polisen dödade en 29-årig man vid namn Mark Duggan. Det verkar också som Läs mer…

Vettiga åtgärder mot ungdomsoroligheter i Göteborg

I Tynnered där man haft en del bränder och ungdomsoroligheter den senaste veckan har man tagit itu med problemen utan att inkalla polisförstärkningar från annat håll. Utan att inkalla tungt beväpnad polis med kravallutrustning har man vidtagit vettiga åtgäder för Läs mer…