Ny humla i Sverige

Under sommaren har en ny humleart införlivas med den svenska faunan. Den nya arten, Bombus semenoviellus, har varit väntad. Under senare år har arten utvidgat sin tidigare utbredning från Ryssland västerut till västra Tyskland. Arten har nu också rapporterats från Läs mer…

Advertisements

Blommorna räcker inte åt både humlor och honungsbin

Det moderna jordbrukslandskapet är ett av de stora hoten mot humlornas långsiktiga överlevnad genom att detta landskap innehåller så extremt lite ila blommor. Resultatet har blivit att ler humlearter försvunnit rån Sverige medan andra blivit mycket sällsynta. Men inte ens Läs mer…

Vilda bin och humlor far illa av växtskyddsmedel

För första gången har ett forskningsprojekt undersökt hur ett växtskyddsmedel inom gruppen neonikotinoider påverkar både honungsbin och vilda bin ute i jordbrukslandskapet. Studien visar att honungsbina klarar att utsättas för växtskyddsmedlet, men att vilda bin påverkas mycket negativt. Neonikotinoider är Läs mer…

Staden har större biologisk mångfald än landet

Det moderna jordbruket och skogsbruket har förvandlat stora delar av landsbygden till monokulturer genom utdikning av våtmarker, bortröjning av gärdsgårdar, åkerholmar etc, täckdikning av mindre vattendrag osv. Omfattande användning av olika bekämpningsmedel har minskat antalet växtarter och djurarter. Det är Läs mer…

Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald

I genomsnitt ger ekologisk odling drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur jämfört med konventionell odling. Det visas i en ny studie i tidskriften Journal of Applied Ecology där forskare från SLU i Uppsala och Oxford Läs mer…

Naturens hjältar

Boknytt Humlor i Sverige Bo Mossberg & Björn Cederberg Bonnier Fakta ISBN: 978-91-7424-170-9 Naturens hjältar Den lilla boken Humlor i Sverige är en fantastisk bok om svenska humlor. Det finns hela 40 olika sorters humlor i Sverige. 40 olika arter. Läs mer…