Förtätning av Göteborg kräver en del byggande på grönytor

Men samtidigt är gröna områden livsviktigt för en stad. Därför måste varje förtätning på grönområden prövas var för sig. Det går inte att ha en generell linje för exakt hur det ska göras. Varken mot eller för. Det finns gott Läs mer…

Advertisements

Förtätning av svenska städer är nödvändig

Svenska städer är ofta mycket glest bebyggda. Med bristande sociala funktioner, dålig service, dyr kollektivtrafik med förhållandevis få som använder den osv. Värst är Göteborg om vi hålelr oss till de större städerna, men glesheten gäller även Stockholm och andra städer. Man Läs mer…