Vargstammen i Sverige mer inavlad än förväntat

Inaveln i den skandinaviska vargstammen är mer omfattande än forskarna tidigare trott, visar den första kartläggningen i detalj av vargens arvsmassa. Även invandrade vargar är delvis inavlade. Den skandinaviska vargstammen grundades av endast några enstaka individer. Det har lett till Läs mer…

Advertisements

Problemet med vargpolitiken är att ingen vill ta i det grundläggande problemet

Det finns nämligen en grundläggande sak som gör att det nästan inte spelar nån roll hur många vargar det finns i södra Sverige. Det spelar egentligen ingen roll på lång sikt om det finns 400 vargar eller 1 000 vargar i Läs mer…

Ett steg i rätt riktning för rovdjurspolitiken

Om regeringen genomför de förslag som rovdjursutredningen presenterar i dag skulle vi få en bättre rovdjurspolitik. Det är bra att utredningen markerar att vargstammen måste tillåtas växa. Svenska Rovdjursföreningen är till viss del positiv i sina kommentarer till  Rovdjursutredning förslag. – Läs mer…

Varginplantering – var?

Enligt  det beslut som föregick vargjakten i januari så ska också 20 vargar planteras in i Sverige. Tanken är främst att man ska ta vargar som vandrat in i renbetesområdet i norra Sverige och förflytta dem till söder om renbetesområdet. Läs mer…

Färre vargar minskar inte inaveln

Miljöministern måste nog vara lite korkad, men kanske är det så med ättlingar till stora finansfamiljer, vad vet jag. Andreas Carlgren tillhör nämligen den familj som förr i tiden ägde skogsföretaget Modo. Vad är det då som är så korkat. Läs mer…