Göteborgare gillar Göteborg

94 procent av göteborgarna tycker att Göteborg är en bra stad att bo i, men hälften av de svarande i SOM-institutets nya undersökning ser inte staden som trygg och säker. Integration och immigrationsfrågor toppar dagordningen men är av betydligt lägre Läs mer…

Advertisements

Inga fler tågkaos!

Marknadsexperimentet med tågtrafiken är ett misslyckande som företag och privatpersoner betalar för med stora förseningar. Värst drabbas alla pendlare som för att ta sig till arbete eller studier tvingas till en vardag med stor osäkerhet och stress på grund av Läs mer…

Göteborg – en rätt kass cykelstad med mycket snack och lite verkstad

Sveriges bästa cykelstad är Malmö. I alla fall enligt Cykelfrämjandet som gör en undersökning kallad Komunnvelometern varje år. Listan domineras av platta städer i topp. Städer som Malmö, Lund, Karlstad, Uppsala och Eskilstuna. Göteborg hamnar först på plats 13 vilket är två Läs mer…

Ska markägare betala för infrastruktur?

När exempelvis en tunnelbanelinje byggs ut så ökar värdet på marken längs med linjen, speciellt runt stationerna. Det betyder att markägare som inte ens får en del av sin mark exploaterad för själva tunnelbanan kommer att tjäna på det hela. Läs mer…

Bilismen – tärande för samhällsekonomin

Del 4 av 4 i serien Highway to Hell

Del 4 av 4 i serien Highway to HellVid stora infrastrukturprojekt som exempelvis Förbifart Stockholm görs en samhällsekonomisk kalkyl som ska väga projektets kostnader och nytta mot varandra. Ett projekt anses samhällsekonomiskt lönsamt om nyttan överstiger kostnaderna, det vill säga Läs mer…

Bilen som söndrar och härskar

Del 2 av 4 i serien Highway to Hell

Del 2 av 4 i serien Highway to HellDen i nuläget rådande diskursen om transporter och resande bygger till stora delar på idén om mobilitet, där mobilitet framstår som någonting närmast oantastligt positivt, som någonting nära förknippat med frihet och Läs mer…

Massbilismens politik

Del 1 av 4 i serien Highway to Hell

Del 1 av 4 i serien Highway to HellDe senaste 50 åren har varit massbilismens stora epok. Samhällsplaneringen har dominerats av att bereda allt mer plats åt vägtrafik och nya stora trafikleder har vuxit fram kontinuerligt. Denna framväxt av nya Läs mer…

Fotbolls-VM och OS – fattiga får betala

Brasilien ska inom en kort tidsrymd ha både fotbolls-VM och OS. Världens två största idrottsarrangemang. De ska äga rum år 2014 respektive 2016. I Rio de Janeiro har detta inneburit att en mängd fattiga människor har tvingats bort från sina Läs mer…

Höghastighetståg Oslo-Köpenhamn vore bra

Men den svenska regeringen, näringsdepartementet, förhindrar ett sådant bygge där tågens maxhastighet skulle vara 330 km/t enligt norsk utredare. Det vore naturligtvis bra med en sådan järnväg och höghastighetståg. Men kanske borde de nya spåren dras genom norra Bohuslän och Läs mer…

Förvirrat förslag om regioner

Förslaget till storregioner i Sverige som tre regionpolitiker idag lägger fram i en debattartikel i DN argumenterar för att storregioner behövs för framtidens satsningar på sjukvård och infrastruktur. Men samtidigt så talar själva förslaget mot denna argumentation. Detta därför man Läs mer…

Det behövs järnvägar – inte fler vägar

Det är inte mer asfalt och bilism som behövs utan mer stål och kollektivtrafik. Regeringens infrastruktursatsningar bygger fast Sverige i ett ålderdomligt transportsystem. Ett transportsystem som måste överges. Bilismen, som vi känner den, är dödsdömd. Klimathotet kräver att vi avvecklar Läs mer…