Integrationsutmaningen kan bara lösas genom välfärdssatsningar

I rapporten ”Med integrationen som murbräcka” visas hur debatten präglats av en falsk motsättning kring idén om ett progressivt dilemma. Det påstås både från nyliberala mångkulturalister och reaktionära välfärdschauvinister att vi måste välja mellan mångfald och välfärd. – De senaste åren har Läs mer…

Advertisements

Låglönejobb skapar ingen integration

Extrema låglönejobb av den typ som finns i USA med folk som i stort sett inte får nåt betalt för att packa varor i affären eller städa hemma hos privatpersoner och rika familjer bidrar inte på något sätt till någon Läs mer…

Klass är problemet för invandrarbarn – inte kultur

Unga med utländsk bakgrund som identifierar sig med föräldrarnas kultur är mer benägna att känna sig integrerade i den svenska majoritetskulturen. Sämre socio-ekonomiska förutsättningar som exempelvis sämre jobb eller lägre inkomst, gör att unga tappar sin kulturella identitet både vad Läs mer…

Västlänken är inget integrationsprojekt

Det konstaterar Adam Cwejman i en ledare i GP. Det är korrekt och sannolikt den märkligaste kritiken av Västtlänken jag läst. Det finns en mängd förvirrad och märklig kritik men också en hel del vettig. Adam Cwejmans klagan på att Läs mer…

Bawar Ismail saknar svar på hur segregationen i Göteborg ska motverkas

Göteborg är en av Sveriges mest segregerade städer. Det konstaterar Bawar Ismail i en ledare i GP där han kritiserar socialdemokraterna i Göteborg för att de inget gör och inte har några som helst  planer på hur segregation och fattigdom ska Läs mer…

Fattigdomen – grunden till de kriminella gängens verksamhet

Skrev tidigare om den undersökning SVT gjort om antalet skjutningar i olika nordiska storstäder. En undersökning som visar att det är mycket vanligare med skjutningar i Sverige än i de andra nordiska länderna. Göteborg och Malmö framstår i undersökningen som Läs mer…

Håkan Boström i GP ute och cyklar igen – nu om invandring

Håkan Boström vill diskutera invandringspolitik men fokuserar enbart på en mindre del av invandringen. Flyktingpolitiken. Flyktingar står normalt för cirka 25-30% av svenska invandringen. Huvuddelen av invandringen är istället arbetskraftsinvandring (inklusive EU-uppehållsrätter), cirka 40-50% av invandringen. Räknas den anhöriginvandring som är Läs mer…

Det är arbetarklassen som är bortglömd, inte förorten

Del 3 av 4 i serien Den svenska arbetarklassen

Del 3 av 4 i serien Den svenska arbetarklassenVi lever i ett samhällsklimat där klassförtryck och klassfrågor nästan aldrig diskuteras på debattsidorna, och där tystnaden sällan bryts kring maktfördelning och en annan organsiering av samhället. Det är dags att vi säger som Läs mer…

Bekämpa REVA

Klappjakten på papperslösa flyktingar och invandrare når nya skrämmande nivåer. Samtidigt som en ny lag ger papperslösa rätt till sjukvård och skola, beordras polisen att finkamma just sådana miljöer där papperslösa kan tänkas vistas. Genom det så kallade Reva-projektet – “Rättssäkerhet Läs mer…

Nationen som brobyggare

Boknytt Gillar vi olika? Andreas Johansson Heinö Timbro ISBN: 9789175668802 Nationen som brobyggare Statsvetaren vid Göteborgs universitet, Andreas Johansson Heinö, sticker ut hakan rejält när han skriver om ”den oundvikliga och goda nationalismen”, ”den naturliga assimilationen”, och ”vi gillar lika”. Läs mer…

Nationellt ”vi” behövs

Boknytt Jakten på svenskheten Qaisar Mahmood Natur & Kultur Nationellt ”vi” behövs Qaisar Mahmood är en Pakistanfödd, förortsuppvuxen, numera svensk centralbyråkrat som genomkorsat Sverige på motorcykel i jakt på den undflyende svenskhet han förtvivlat vill känna sig hemmastadd i. Det Läs mer…

Etniska enklaver gör att somalier klarar sig bättre i USA

Rasism och etniska enklaver är en del av det som innebär att fler somalier får arbete i USA, Kanada och Storbritannien. Det vanliga mönstret för invandrare i USA är att man isolerar sig, skapar egna samhälle som fungerar isolerat och Läs mer…

Rimligt att invandrare och flyktingar måste överge värderingar

Självklart ska vi som bor i Sverige och det svenska samhället påverka människor som kommer hit. Det finns värderingar som vi naturligtvis inte kan acceptera. Vilka dessa är varierar naturligtvis utifrån vilka vi själva är, men självklart måste åsikter som Läs mer…

Finns inte kultur?

Boktips Bortom etnicitet Mulinari & Räthzel (red) Boréa Finns inte kultur? Bra att forska om migration, etnicitet och integration i dessa främlingsfientliga tider. Bra att gräva upp rasism. Intressant med invandrarengagemang i hemlandsbistånd – även återvandring. Såväl ett välformulerat försvar Läs mer…

Att integrera genom att utestänga

Folkpartiet vill integrera invandrare genom att utestänga dem. Kan de inte svenska får de inte vara med är folkpartiets inställning. Ärligt sagt är det inte brist på kunskaper i svenska som är det stora problemet för invandrare och flyktingar som Läs mer…

Selimovic vet inte vad han pratar om

Jasenko Selimovic anser att invandrare i USA nästan med en gång anser att det är US-amerikaner, ja han skiver ju amerikaner då han uppenbarligen inte har koll på att amerikaner är folk från världsdelen Amerika och också innefattar latinamerikaner. De Läs mer…

Integration och segregation har inte med religion och etnicitet att göra

Segregationen i det svenska samhället beror i huvudsak på ekonomiska-social faktorer, dvs det är klassberoende. Fattiga människor, arbetarklass samlas i vissa områden, medelklass i andra och överklass i sina egna enklaver. De sistnämnda är i allmänhet de mest homogena och Läs mer…