Mycket få av Göteborgs ”favelor” finns kvar

Under Göteborg historia har spontana kåkstäder vuxit upp på olika håll. Helt oplanerat och helt utan stadsplan till en början. I allmänhet har de vuxit upp precis utanför stadsgränsen, men vissa undantag finns. Undantagen är Flygarns Haga och Skojarbacken som Läs mer…

Advertisements

Kåkstäder som en konsekvens av den ekonomiska krisen

Vi har inte sett det i Sverige än, men i USA så växer de, kåkstäderna. Fast numera är de mer av tältstäder, de områden där fattiga och utblottade människor bosätter sig när de tvingats lämna bostaden på grund av bristande Läs mer…