Gängland Stockholm – Sollentuna/Edsberg

Enligt polisen finns det två kriminella nätverk i Sollentuna, ett i Tureberg med en familj i centrum och ett i Edsberg, också det med en familj i centrum. Familjen i Edsberg bär familjen namnet Nader enligt uppgifter i media. Tre familjemedlemmar utpekas av Expressen som ledande i … Läs mer