Välmenande och i stort sett rätt om byggproblematik

Christine Bülow och Ulla Skoog har skrivit en artikel i GP om att bygga på ett miljövänligt, klimatvänligt och grönt sätt i Göteborg. Det är intressant, välmenande, i huvudsak bra men också innehållande en del underligheter. Till exempel är det helt fel att Läs mer…

Advertisements

Miljövänligt är inte alltid miljövänligt

Liksom klimatvänligt inte alltid ät klimatvänligt. Några exempel är utsläppsrätter och handeln med dessa. Så vitt jag förstår har det systemet inte betytt något. Utsläppen av växthusgaser har inte minskat. Istället har företag använt utsläppsrätterna för att öka sina egna Läs mer…