Sveriges största växthusgasutsläppare

Den allra största enskilda källan för växthusgasutsläpp i Sverige är industri samt el- och värmeproduktion (19,9 miljoner ton). Näst störst är vägtrafiken (15 miljoner ton). När det gäller industrin finns det enskilda industrier som är stora källor till växthusgasutsläpp. Enligt Läs mer…

Advertisements

Sopor – inte miljöpolitik – bakom minskning av fossila bränslen

Under 2000-talet har det i Sverige skett en övergång från fossila till icke-fossila bränslen. Detta har lyfts fram som en framgång för politiska satsningar och miljöinnovationer. Men så är inte fallet – ökad eldning av sopor och träflis ligger bakom Läs mer…

Carlson (Weijdling) – kol och rederi

Del 21 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 21 av 25 i serien GöteborgskapitaletAugust Th. Carlson (1834-1908) grundade 1861 en firma för import av kol och koks. Snart blev Gustaf Kollberg hans kompanjon i firman som fick namnet Aug. Carlson & Co. Firman var länge den största Läs mer…

Internationalen: Vattenfall och energiomställningen

Veckans Internationalen-ledare: Det helstatliga svenska energibolaget Vattenfall fyller i år hundra år. Ett jubileum som i hög grad solkas av företagets nuvarande moraliska kris med pantsättning av tillgångarna i Sverige och den tyska kolstämpeln i pannan. Många svenskar har säkert Läs mer…