Olaglig kartellbildning och saltade räkningar

Konkurrensverket har stämt några företag inom flyttbranschen för otillåtet samarbete De tre företagen har stämts för att de avtalat om att inte konkurrera med varandra. Konkurrensverket kräver att flyttföretagen betalar sammanlagt 42 miljoner kronor i böter. Företagen hör till de ledande flyttföretagen Läs mer…

Advertisements

Misstänkt olaglig kartellbildning i sopbranschen

Konkurrensverket har inlett en utredning om eventuell överträdelse av konkurrensreglerna inom miljö- och avfallsbranschen. Som ett led i utredningsarbetet har oanmälda besök, så kallade gryningsräder, gjorts hos företag i branschen. Några av de företag som berörts av tillslagen är Bilfrakt Bothnia Läs mer…

Misstänkta brott i flyttfirmor?

Ett par dominerande flyttfirmor i Sverige misstänks för kartellbildning, för att ha delat upp landet mellan sig. Samma företag ligger samtidigt bra till i ett nytt ramavtal upphandlat av Statens inköpscentral. Misstankarna berör ett tiotal bolag, främst med adresser i Läs mer…

Sjukhusmatupphandlingen – brott mot konkurrenslagen?

Det verkar som om den famösa upphandlingen av sjukhusmat i Stockholms läns landsting kan vara olaglig på flera sätt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tidgare konstaterat att det handlar om ett brott mot kommunallagen. Nu ska Konkurrensverket också undersöka Läs mer…